Polonia w Armenii 2019. Próba chóru polonijnego pod opieką Liany Pirumowej
18.12.2019
Materiały wideo

Dokumentacje i inwentaryzacje 2019. Polacy w Armenii
Փաստաթղթերի կազմում և գույքագրում 2019. լեհերը Հայաստանում

Nagranie i opracowanie: DARIUSZ WANCERZ

Dofinansowane w ramach programu Polskie dziedzictwo kulturowe
za granicą – wolontariat 2019, Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA.

Համաֆինանսավորվել է «Լեհաստանի մշակութային ժառանգությունը արտասահմանում․ կամավորություն 2019»
իրականացվել է «Արտերկրում լեհական մշակութային ժառանգության ազգային POLONIKA» ինստիտուտի կողմից:

Fundacja Ari Ari
2019

Fundacja Ari Ari

Zajmujemy się przeciwdziałaniem wykluczaniu ludzi marginalizowanych, mniejszości, uchodźców, osób z niepełnosprawnościami, zagrożonych ubóstwem. Współtworzymy działania edukacyjne, badawczo-naukowe i społeczne, zawsze otwarte, synkretyczne i interdyscyplinarne.

Celem Fundacji Ari Ari pozostaje służba ludziom, bez względu na ich pochodzenie i status, wydobywanie najcenniejszych przejawów aktywności człowieka oraz pomoc ponad wszelkimi granicami.

Wesprzyj nas

Realizujemy projekty aktywizacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami dzięki wsparciu z Funduszy Europejskich.