Polacy w Armenii. Dziedzictwo kulturowe i współczesność
16.12.2019
Materiały wizualne
Projekt Dokumentacje i inwentaryzacje 2019. Polacy w Armenii .
opracowanie: prof. UAM dr hab. Adam Pomieciński – UAM Poznań, mgr Ewelina Ebertowska – PHD candidate UAM Poznań,
Główne cele projektu:
1.Inwentaryzacja i dokumentacja historii Polaków w Armenii (min. spisanie i oznaczenie miejsc pochówku Polaków, zebranie materialnych śladów polskiej obecności w Armenii, dotarcie do źródeł archiwalnych dokumentujących historyczne losy Polaków).
2. Dokumentacja działalności na rzecz Polaków i osób pochodzenia polskiego mieszkających współcześnie w Armenii (min. analiza działalności stowarzyszeń polonijnych „Polonia”, „Dom Polski”, „Rodzina Polska”).

Dofinansowane w ramach programu Polskie dziedzictwo kulturowe za granicą – wolontariat 2019, realizowanego przez Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA.

Fundacja Ari Ari

Zajmujemy się przeciwdziałaniem wykluczaniu ludzi marginalizowanych, mniejszości, uchodźców, osób z niepełnosprawnościami, zagrożonych ubóstwem. Współtworzymy działania edukacyjne, badawczo-naukowe i społeczne, zawsze otwarte, synkretyczne i interdyscyplinarne.

Celem Fundacji Ari Ari pozostaje służba ludziom, bez względu na ich pochodzenie i status, wydobywanie najcenniejszych przejawów aktywności człowieka oraz pomoc ponad wszelkimi granicami.

Wesprzyj nas

Realizujemy projekty aktywizacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami dzięki wsparciu z Funduszy Europejskich.