Podręcznik: Konsultant audiodeskrypcji z niepełnosprawnością wzroku

Zawód: audiodeskryptor

2022

Polska

„Proszę państwa, na naszych oczach powstał nowy zawód dla osób niewidomych – konsultant audiodeskrypcji. Jest to praca wymagająca złożonej wiedzy, uważności, jest czasochłonna. Jest to konkretna praca – zawód, za którą konsultant powinien otrzymywać wynagrodzenie”, Agata Gorgolik – niewidoma konsultantka.

Podręcznik: Konsultant audiodeskrypcji z niepełnosprawnością wzroku
ONLINE do czytania i pobrania na stronie: ariari.prst.pl
PDF do pobrania (uwaga: wersja drukowana, a wkrótce wersja udostępniona dla osób niewidomych): Zawód_audiodeskryptor _podrecznik-2022

Oddajemy do otwartego użytku podręcznik przygotowany podczas projektu badawczego i testowego „Zawód: audiodeskryptor”, zrealizowanego dzięki współfinansowaniu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Celem projektu było przygotowanie osób z niepełnosprawnością wzroku do samodzielnej pracy w charakterze konsultantów audiodeskrypcji oraz opracowanie „narzędzi” ułatwiających dobrą współpracę konsultantów z audiodeskryptorami. Badania i testowania prowadzone były w dynamicznie rozwijających się obszarach współczesnej aktywności: film, telewizja, teatr, fotografia, sztuki plastyczne, sport, przyroda i turystyka.

Osoby z niepełnosprawnością wzrokową wymagają specjalnego przygotowania, aby sięgać po możliwości samodzielnego funkcjonowania, uczestniczenia w życiu zawodowym, społecznym, kulturalnym. Równie specjalne przygotowanie potrzebne jest ludziom „bez niepełnosprawności”. Możliwość samodzielnego funkcjonowania to tworzenie społeczności otwartej, dostępnej, włączającej, podobnie jak dostępnej infrastruktury, służącej wszystkim, całej społeczności. Zwiększanie aktywności życiowej, zaradności osobistej każdego z nas, uczestników społeczności, jest także możliwością integracji, współpracy, przeciwdziałaniem wykluczaniu, tworzeniem równych szans i możliwości rozwoju.

W Polsce od kilku lat zaczynają pojawiać się rozwiązania, które mają integrować, włączać osoby niepełnosprawne w rzeczywiste aktywności społeczne, zawodowe, życiowe. Działania sprowadzające się do zapewnienia podstawowych potrzeb życiowych, uzależniają i w praktyce ograniczają aktywność życiową. Przygotowanie możliwości swobodnego, samodzielnego funkcjonowania osobie z niepełnosprawnością wzroku, z pewnością jest dodatkową motywacją do kształcenia i rehabilitacji, zarówno dla wyłączających się w reakcji na niepełnosprawność, jak i poszukujących sposobów na funkcjonowanie w obliczu niepełnosprawności.

„Zawód: audiodeskryptor” zrealizowaliśmy w 2022 we współpracy z Fundacją Otwieramy Kulturę i Sztukę, skupiającą wybitnych ekspertów audiodeskrypcji oraz grupą blisko dwudziestu osób z niepełnosprawnością wzroku. Program miał badawczy i testowy charakter, sprawdzający w praktyce możliwość przygotowania osób niepełnosprawnych wzrokowo do wykonywania usług audiodeskrypcyjnych. Wnioski posłużyły do przygotowania obszernego opracowania, ze wskazówkami i poradami, dotyczącymi szkolenia osób niewidomych, ociemniałych i słabowidzących jako konsultantów audiodeskrypcji. Realizacja badań byłą równocześnie opracowaniem i przygotowaniem programu kształcenia umiejętności o bardzo szerokim zastosowaniu w życiu społecznym, zawodowym osób z niepełnosprawnościami: udostępniania treści kultury, komunikacji, upowszechnienia wiedzy i umiejętności edukacyjnych i kulturalnych.

Pozostajemy z nadzieją, że niniejsze opracowanie wpłynie na poszerzenie obszarów aktywności osób z niepełnosprawnościami, usamodzielnianie włączające i umożliwiające realne korzystanie z pełnego uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym. Równocześnie jesteśmy przekonani, że wnioski i wskazówki z tego podręcznika są znakomitą lekcją dla wszystkich, zarówno zawodowo zajmujących się terapią i rehabilitacją osób z niepełnosprawnościami, aktywizowaniem zawodowym i społecznym, jaki ludziom „bez niepełnosprawności”, poszerzając wiedzę i umiejętności tworzenia dostępnego, przyjaznego, otwartego środowiska dla wszystkich uczestników życia społecznego.

Fundacja Ari Ari

Zajmujemy się przeciwdziałaniem wykluczaniu ludzi marginalizowanych, mniejszości, uchodźców, osób z niepełnosprawnościami, zagrożonych ubóstwem. Współtworzymy działania edukacyjne, badawczo-naukowe i społeczne, zawsze otwarte, synkretyczne i interdyscyplinarne.

Celem Fundacji Ari Ari pozostaje służba ludziom, bez względu na ich pochodzenie i status, wydobywanie najcenniejszych przejawów aktywności człowieka oraz pomoc ponad wszelkimi granicami.

Wesprzyj nas

Realizujemy projekty aktywizacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami dzięki wsparciu z Funduszy Europejskich.