AriAri

"Jeśli w ogóle istnieją odpowiedzi na nasze najbardziej ogólne pytania – dlaczego? jak? co? gdzie? – to znaleźć je można w drobnych detalach prawdziwego życia."  – Clifford Geertz (antropolog kultury)

 

Fundacja Ari Ari jest organizacją pozarządową, realizującą projekty edukacyjne, społeczne, pomocowe, dokumentacyjne, badawcze, popularyzatorskie w Polsce i za granicą (głównie: Armenia, Gruzja, Ukraina, Mołdawia).

Prowadzimy działalność, pomyślaną jako połączenie doświadczenia i żywiołowości, możliwości dla ludzi z pasją i ambicjami tworzenia przyjaznych człowiekowi przestrzeni. Chcemy pozostawać w służbie ludziom, bez względu na ich pochodzenie i status, propagować wartości demokracji i społeczeństwa otwartego, wydobywać najciekawsze formy aktywności i pomagać ponad wszelkimi granicami.

Od 2008 roku tworzymy działania, których charakter pozostaje otwarty, synkretyczny i interdyscyplinarny.

Obszary tematyczne, którymi się zajmujemy to m.in.:

  • dziedzictwo kulturowe i edukacja,
  • pomoc rozwojowa i współpraca międzynarodowa,
  • badania i diagnozy społeczne.

W ciągu prawie 10 lat działalności pomagaliśmy w transferze polskiej wiedzy i doświadczenia za granicę, przygotowywaliśmy konferencje, warsztaty i seminaria, wydawaliśmy publikacje książkowe, płyty i gry, produkowaliśmy filmy, koordynowaliśmy prace porządkowo-konserwatorskie, przyglądaliśmy się rozmaitym rzeczywistościom, prowadząc badania i opisywaliśmy świat, wykonując dokumentacje i opracowania. 

Jesteśmy członkiem Grupy Zagranica, stowarzyszenia polskich organizacji pozarządowych zaangażowanych w międzynarodową współpracę rozwojową, wspieranie demokracji i pomoc humanitarną.

Nasze profile społecznościowe: