AriAri

Mazowsze
2016

Wodne Memory (edycja płocka) to gra edukacyjna dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Składa się z talii kart, przedstawiających niezwykłe miejsca i zjawiska, związane z dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym nadwiślanych okolic północnego Mazowsza.

Wodne Memory. Mazowsze płockie

„Odwróciliśmy się od Wisły, zapominając, że jest najważniejsza", jak powiedział kapitan żeglugi śródlądowej, podsumowując wernisaż projektu pt. Zatopione Wsie (2014). Od kilku lat prowadzimy Wodne Memory, czyli program edukacyjny i animacyjny, przywracający świadomość znaczenia wody w kulturze.

W 2016 szczególnie zajęliśmy się wodnymi historiami Mazowsza w okolicy Płocka i Gostynina. Największe miasta regionu leżą nad rzekami, kilkanaście miejsc to zdroje i uzdrowiska, jest wiele pojezierzy, a wszystkie coraz mniej widoczne, coraz rzadziej zagospodarowywane, nieznane. A jeszcze kilkanaście lat temu były kluczowe w tworzeniu kulturowego krajobrazu, jak i uczestniczenia w kulturze.

Razem z seniorami i młodzieżą z Mazowsza, zbieraliśmy wodne historie, tworząc grę „Wodne Memory", dotyczącą wody i jej różnych, kulturowych znaczeń. Odtwarzaliśmy wodne legendy, szlaki, historie, przypominając, że woda to źródło zasobów, po prostu kultury. Efektem działań jest między innymi, gra edukacyjna dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Składa się z talii kart, przedstawiających niezwykłe miejsca i zjawiska, związane z dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym nadwiślanych okolic północnego Mazowsza. Gra memory jest nie tylko narzędziem edukacyjnym, ale i mapą kulturową – Wodnym Memory.

Pasjonujące jest śledzenie historii map, zawsze umownych i niedokończonych,z wieloma miejscami i zjawiskami do odkrywania. Zapraszamy do odnajdowania, złożenia, poznawania i kolekcjonowania tych „obrazów” oraz pamiętaniu o wodzie. Słowo „memory” w języku angielskim oznacza „pamięć”, a „wodne” – to nawiązanie do jednego z czterech żywiołów, którego moc człowiek od wieków próbuje okiełznać, żyjąc i tworząc dzięki wodzie.

Przewodnik: Wodne Memory. Mazowsze płockie.


Organizator: Fundacja Ari Ari
Partner: Galerianka
Współpraca: Szkoła Podstawowa nr 21 w Zespole Szkół nr 2 w Płocku, Gimnazjum nr 1. im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego we Włocławku, Klub Osiedla „Łukasiewicz" PSM L-W w Płocku
Finansowanie: Województwo Mazowieckie, w ramach zadania pt. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2016.