AriAri
Spacery lokalne. Ważne historie (2021)

Włocławek
2021

Spacery lokalne. Ważne historie we Włocławku to wędrówki szlakami kultury, do których od kilku lat zapraszamy mieszkańców małych i dużych miejscowości, przechodniów, turystów i wszystkich zainteresowanych wędrówką, do miejsc bliskich, odległych, pokazywanych z nieoczywistych i różnorodnych perspektyw.

Spacery włocławskie

Spacery to równocześnie spotkania z mało znanymi, intrygującymi, a często i trudnymi tematami dotyczącymi historycznego i kulturowego dziedzictwa  Chcieliśmy przypomnieć ogromnie znaczące historie społecznych, gospodarczych i wielokulturowych relacji. Trasy spacerów dotykają Pamięci, a także Niepamięci o materialnych i niematerialnych śladach przeszłości.

Większość miast na Kujawach i Ziemi Dobrzyńskiej ukształtowały intensywne zmiany polityczne, gospodarcze i społeczne XIX i I poł. XX w. Spacery lokalne to podróże w nieznane historie, zaskakująco bliskie, mające bezpośredni wpływ na dzisiejsze krajobrazy miejscowości na Kujawach i Ziemi Dobrzyńskiej. U ich podstaw są wielokulturowe relacje, współpraca, rywalizacja. zmienne wpływy obecności ludzi i społeczności pochodzenia żydowskiego, polskiego, niemieckiego, rosyjskiego, czy olenderskiego,

W Spacerowniku o swoich miejscowościach opowiadają mieszkańcy, badacze i pasjonaci historii, architektury, kulturoznawstwa, etnografii. Spacerownik włocławski złożony został z kilkunastu rozmaitych „szlaków” spacerowych, zaproponowanych i poprowadzonych przez znakomitych gawędziarzy: Krzysztofa Cieczkiewicza, dr Tomasza Dzikiego, prof. Michała Pszczółkowskiego, Mirosławę Stojak, Tomasza Wąsika.

Wszystkie trasy spacerów lokalnych realizowane są także bezpośrednio jako spotkanie, oprowadzanie i wędrówka do opisanych miejsc i opowieści. Do 2021 roku zrealizowaliśmy kilkanaście spacerów po Włocławku, planujemy następne. Zapraszamy do skorzystania ze spacerów i wędrówki po historii i współczesności, wraz ze Spacerownikiem jako przewodnikiem i swoistą opowieścią o Włocławku.

Spacerownik: Włocławek (Spacery lokalne 2021)

1.SPACER CO WŁOCŁAWEK ZAWDZIĘCZA WIŚLE? - Tomasz Wąsik
2. SZLAK WŁOCŁAWSKICH FABRYK (PIERWSZY) - Tomasz Dziki
3. SZLAK WŁOCŁAWSKICH FABRYK (DRUGI) - Tomasz Dziki
4. SPACER MODERNISTYCZNY DZIELNICA SZKOLNA - Michał Pszczółkowski
5. SPACER MODERNISTYCZNY WŁOCŁAWEK-POŁUDNIE - Michał Pszczółkowski
6. SPACER SZLAKIEM DETALU ARCHITEKTONICZNEGO - Marta Wasilewska
7. SPACER WŁOCŁAWEK OCZAMI PODRÓŻNEGO - Tomasz Dziki    
8. SPACER ŚLADAMI KULTURY ŻYDOWSKIEJ - Mirosława Stojak
9. SPACER WŁOCŁAWSKI SZLAK EWANGELICKI - Tomasz Dziki
10. SPACER ŚLADAMI KULTURY ROSYJSKIEJ - Tomasz Dziki
11. ŚLADAMI WŁOCŁAWSKICH KIN - Justyna Marcinkowska
12. SPACER ZADUSZKOWY. CMENTARZ KOMUNALNY WE WŁOCŁAWKU - Krzysztof Cieczkiewicz


Spacerownik: Włocławek (Spacery lokalne 2021) powstała podczas realizacji projektów Fundacji Ari Ari: Spacery włocławskie współfinansowanym ze środków otrzymanych od GMINY MIASTO WŁOCŁAWEK (2021) oraz w ramach programu Patriotyzm Jutra 2021 Muzeum Historii Polski.