AriAri
woj. kujawsko-pomorskie

woj. kujawsko-pomorskie
2019-2021

Celem głównym projektu jest zwiększenie poziomu aktywności społeczno-zawodowej 40 osób z niepełnosprawnością wzrokową z woj. kujawsko-pomorskiego, ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w wieku 18-65 lat, biernych zawodowo, zagrożonych wielokrotnym wykluczeniem i ubóstwem, poprzez wzrost umiejętności i kompetencji społecznych, życiowych, samodzielności, kwalifikacji zawodowych, kompetencji cyfrowych i podniesienie kompetencji społecznych osób z otoczenia.

Wiedza i umiejętności dla aktywności osób niewidomych i słabowidzących

Udział w projekcie jest bezpłatny i skierowany jest do osób, które:
- mieszkają na terenie województwa kujawsko - pomorskiego, złożą oświadczenie o miejscu zamieszkania,
- są osobami z dysfunkcją narządu wzroku i posiadają aktualne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (lub dokument równoważny),
- są bierne zawodowo,
- są w wieku 18-65 lat.

Efektem działań podjętych w ramach projektu będzie wzrost poziomu umiejętności społeczno-zawodowych, samodzielnego i bezpiecznego przemieszczania się, motywacji oraz gotowości do podjęcia pracy przez Uczestników Projektu. Osoby biorące w nim udział rozwiną dotychczasowe  lub nabędą nowe kompetencje i kwalifikacje zawodowe potwierdzone certyfikatami, uzyskają również przygotowanie i doświadczenie zawodowe. Po zakończeniu projektu (między innymi):
- co najmniej 32 osoby uzyskają kwalifikacje lub kompetencje zawodowe,
- co najmniej 24 osoby będą poszukiwały pracy,
- co najmniej 8 osób podejmie pracę zawodową, w tym otworzy działalność gospodarczą na własny rachunek.
Aktywizacja uczestników projektu będzie realizowana według Indywidualnych Ścieżek Reintegracji, opracowanych  przez zespół specjalistów.

W ramach projektu oferujemy:
- Indywidualne poradnictwo specjalistyczne: psychologiczne, tyflopedagogiczne, prawne, z zakresu kreowania wizerunku i inne,
- Indywidualne zajęcia z zakresu samodzielnego poruszania się – orientacja przestrzenna,
- Indywidualne zajęcia z zakresu wykorzystywania nowoczesnych technologii wspomagających funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością wzroku – obsługa Smartfonów i tabletów,
- Indywidualne  doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy,
- Grupowe treningi motywacji i umiejętności społecznych oraz warsztaty dla osób z najbliższego otoczenia – opiekunów,
- Grupowe warsztaty kompetencji życiowych – zarządzanie budżetem domowym,  uprawnienia osób niepełnosprawnych, rodzaje sprzętu rehabilitacyjnego, zasady pozyskiwania dofinansowania do sprzętu i inne,
- Grupowe kursy komputerowe przygotowujące do uzyskania Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych,  
- Grupowe warsztaty aktywnego poszukiwania pracy z wykorzystaniem Internetu,
- Indywidualne kursy zawodowe ,
- Płatne staże zawodowe,
- Wsparcie dla opiekunów osób biorących udział w projekcie,
- Komplet materiałów szkoleniowych, w tym elektroniczne nośniki pamięci, podręczniki, białe laski orientacyjne lub sygnalizacyjne,
- Wyżywienie, zakwaterowanie i ubezpieczenie oraz pomoc wolontariuszy podczas szkoleń grupowych.

Dokumenty zgłoszeniowe:
- Uczestnik projektu – osoba niepełnosprawna:
- Formularz zgłoszeniowy 1,
- Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – zał.9 UP,
- Dodatkowo, należy zapoznać się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.
- Osoba z otoczenia – opiekun uczestnika projektu:
- Formularz zgłoszeniowy 1a,
- Zgoda na przetwarzanie danych – zał.4 , otoczenie,
- Dodatkowo, należy zapoznać się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Szczegółowe informacje uzyskać można w biurze projektu:
tel. 500634415
tel. 781881516

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Biuro, ul. Pestalozziego 3, 85-095 Bydgoszcz
Godziny otwarcia: wtorek i czwartek od 10.00 do 13.00


Projekt został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 – 2020; Oś Priorytetowa IX Solidarne Społeczeństwo, Działanie 9.1. Włączenie społeczne; Poddziałanie 9.1.2 Aktywne włączenie społeczne.
Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej oraz Budżetu Państwa: 997 759,91 PLN
Całkowita wartość projektu: 1 173 835,21  PLN
Okres realizacji:  10. 2019 do 09.2021

Do pobrania:

21formularz-zgloszeniowy-uczestnika-projektu.doc - pobrań: 520, rozmiar: 154.5 KB
31formularz-zgloszeniowy-osoby-z-otoczenia.docx - pobrań: 496, rozmiar: 76.35 KB
42-harmonogram-dzialan-kuj-pom-082021.docx - pobrań: 66, rozmiar: 65.54 KB