AriAri

Armenia, Gruzja, Polska
2016

Kaukaskie Audiodeskrypcje to cykl spotkań młodzieży niewidomej i słabowidzącej z Armenii, Gruzji i Polski

Samodzielność 2016. Kaukaskie audiodeskrypcje

W 2016 roku przeprowadziliśmy kolejną serię spotkań polskiej, gruzińskiej i ormiańskiej młodzieży niewidomej pod hasłem: Samodzielność. Kaukaskie audio-deskrypcje. Bezpośredni udział wzięło ponad 25 osób, a spotkania, wizyty i warsztaty objęły blisko 90 osób z Armenii, Gruzji i Polski. Młodzi ludzie rozmawiali, zwiedzali i zdobywali bezpośrednio wiedzę o swoich krajach, historii i kulturze. Tym razem wspólnie z młodymi uczestnikami, opracowywaliśmy kanony kultury lokalnej w Polsce, Gruzji i Armenii. Istotnym było opisanie lokalności w powiązaniu szerszym, globalnych współzależności, nie tylko ekonomicznych, ale i społecznych, politycznych, kulturowych. Uczestnicy przygotowali opowieści o najważniejszych elementach swojej kultury, dalekie od stereotypów i wyobrażeń powszechnych, wskazujące liczne podobieństwa i powiązania pomiędzy pozornie odległymi środowiskami, które utrwalali w dźwiękowej wersji [audio-deskrypcji].
Dzieciaki są uczniami i słuchaczami szkół specjalnych w swoich krajach, z którymi także od kilku lat współpracujemy: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabowidzących i Niewidomych nr 6 w Łodzi, Szkoła nr 14 dla niewidomych dzieci i młodzieży w Erywaniu, Szkoła podstawowa w Asztarak [Armenia] i Szkoła nr 212 dla niewidomych dzieci i młodzieży w Tbilisi [Gruzja].Organizacja: Fundacja Ari Ari
Partnerstwo: [Armenia] Bioethic NGO, Hangrvan NGO, Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Bruisowa w Erywaniu; [Gruzja] NGO Mariani; [Polska] Studio Tyflografiki TYFLOGRAF, SOSW nr 6 w Łodzi
Współpraca: Ambasada RP w Erywaniu

Finansowanie: Ministerstwo Edukacji Narodowej, program: Międzynarodowa wymiana młodzieży 2016.