AriAri

Szczekociny, Olkusz, Charsznica, Nowy Żmigród
02.08.2017

Kontynuujemy cykl wernisaży wystawy, złożonej z wybranych muzealiów rosyjskich (przykładów dzieł sztuki, przedmiotów codziennego użytku, archiwów), ze zbiorów małych, prywatnych i społecznych muzeów.

Wędrowna wystawa: muzealia rosyjskie

Zbiory muzealiów rosyjskich obejmują ponad 200 lat kontaktów i relacji polsko-rosyjskich. Obok dzieł sztuki, znaleźć można wiele przedmiotów codziennego użytku [opakowania, samowary, zastawy, wyroby jubilerskie], dokumentację zarówno politycznych opresji, jak i wymiany handlowej, ogromnej ilości militariów, towarzyszą także wydania literatury i poezji, muzyki klasycznej, jaki i nagrań Władimira Wysockiego.

Przygotowanie i pokazanie wystawy szerszej publiczności będzie poprzedzone przygotowaniami: warsztatami z doświadczonymi historykami, kuratorami i artystami oraz opracowaniem dokumentacji części rosyjskich kolekcji danych muzeów społecznych. Wystawy będą oryginalnymi, multimedialnymi pokazami, aktywizującymi lokalne społeczności oraz włączającymi małe muzea w rozpowszechnianie wiedzy o stosunkach polsko-rosyjskich, historii, kulturze i dziedzictwie Polski i Rosji.

Swój udział w tworzeniu wędrownej wystawy potwierdziło już kilka świetnych muzeów!
Izba regionalna i Stowarzyszenie Miłośników Historii Szczekocin, Muzeum PTTK i Światowy Związek Żołnierzy AK w Olkuszu, Muzeum Kapuściane w Miechowie-Charsznicy oraz Ośrodek Dokumentacji i Historii Ziemi Żmigrodzkiej – Muzeum im. Leona Karcińskiego.Organizacja: Fundacja Ari Ari
Finansowanie: Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia