Pałac w Falborzu [Młyny, cukrownie, spółdzielnie. Historia u podstaw na Kujawach i Ziemi Dobrzyńskiej]
01.12.2018
Materiały wideo
Pałac w Falborzu został wybudowany w 2 poł. XIX w. Eklektyczny, wielobryłowy, w części środkowej piętrowy, w prostokątnym kształcie, otoczony parkiem w stylu angielskim z ponad 30 gatunkami drzew (6 iglastych). Zespół pałacowy i folwarczny w Falborzu jest wpisany do rejestru zabytków od1986 [nr rej.: 198/A z 5.03.1986].

„W połowie XIII w. Falborz był własnością rycerską, należącą do Świętosława herbu Doliwa. W 2 poł. tegoż wieku dobra Falborz przeszły na rzecz księcia Kujawskiego, a już w następnym wieku stały się wsią królewską. W połowie XVIII w. dobra te przeszły na Przyłubskich, a po mniej więcej stu latach odkupione zostały przez Krzymuskich. Rodzina ta gospodarowała w Falborzu aż do czasów reformy rolnej.

Odtworzenie historii pałacu w związku ze złożonością jego budowy (wiele przebudów i dobudów) jest bardzo ciężkie. Przypuszcza się, iż pierwotny budynek stanął po 1867 roku z inicjatywy Marcina Krzymuskiego. Była to budowla symetryczna z piętrowym ryzalitem umieszczonym na środku. W latach 1912-1914 Henryk Krzymuski rozbudował pałac wg projektu architekta Rudolfa Świerczyńskiego. W czasie tej właśnie przebudowy nastąpiło najwięcej zmian. Dobudowano m.in. nowy reprezentacyjny portyk, trójbryłową przybudówkę z wieloboczną oranżerią na osi. Próbując równoważyć te nowe elementy z drugiej strony pałacu dobudowano m.in. taras. W obecnym czasie wnętrza pałacowe są bardzo przekształcone. Pierwotnie najprawdopodobniej pałac w Falborzu był budynkiem o układzie wnętrz dwutraktowym, z sienią i schodami znajdującymi się w północnej części budynku”. Za: polskiezabytki.pl/m/obiekt/983/Falborz/

Kowal (woj. kujawsko-pomorskie, powiat włocławski, gmina Brześć Kujawski)
fot. Justyna Marcinkowska

[tytuł projektu]
Młyny, cukrownie, spółdzielnie. Historia u podstaw na Kujawach i Ziemi Dobrzyńskiej

Organizator: Fundacja Ari Ari
Finansowanie: Muzeum Historii Polski, w ramach programu pt. Patriotyzm Jutra 2018

Fundacja Ari Ari

Zajmujemy się przeciwdziałaniem wykluczaniu ludzi marginalizowanych, mniejszości, uchodźców, osób z niepełnosprawnościami, zagrożonych ubóstwem. Współtworzymy działania edukacyjne, badawczo-naukowe i społeczne, zawsze otwarte, synkretyczne i interdyscyplinarne.

Celem Fundacji Ari Ari pozostaje służba ludziom, bez względu na ich pochodzenie i status, wydobywanie najcenniejszych przejawów aktywności człowieka oraz pomoc ponad wszelkimi granicami.

Wesprzyj nas

Realizujemy projekty aktywizacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami dzięki wsparciu z Funduszy Europejskich.