Ottomar Piper, czyli Antoni Jasiński
23.05.2011
Materiały wideo

Film poświęcony Ottomarowi Piperowi – wojennemu burmistrzowi Kowala na Kujawach.

Realizacja: Bartosz Kruhlik
Montaż: Grzegorz Szczepaniak

Film został zrealizowany w ramach ogólnopolskiego programu „Seniorzy w akcji”

Fundacja Ari Ari

Zajmujemy się przeciwdziałaniem wykluczaniu ludzi marginalizowanych, mniejszości, uchodźców, osób z niepełnosprawnościami, zagrożonych ubóstwem. Współtworzymy działania edukacyjne, badawczo-naukowe i społeczne, zawsze otwarte, synkretyczne i interdyscyplinarne.

Celem Fundacji Ari Ari pozostaje służba ludziom, bez względu na ich pochodzenie i status, wydobywanie najcenniejszych przejawów aktywności człowieka oraz pomoc ponad wszelkimi granicami.

Wesprzyj nas

Realizujemy projekty aktywizacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami dzięki wsparciu z Funduszy Europejskich.