Oczy szeroko zamknięte
06.04.2011
Materiały wideo

Projekt pt. OCZY SZEROKO ZAMKNIĘTE jest częścią działań zmierzających do stworzenia systematycznej opieki na Kaukazie nad osobami niepełnosprawnymi.

Montaż:
Bartek Kruhlik

Zdjęcia:
Elżbieta Oleksiak
Fundacja Ari Ari

Specjalne podziękowania dla Małgosi Pacholec i Eli Oleksiak, których energia i pomysłowość są siłą napędową wszystkich działań.

Dziękujemy ponad stu współpracownikom i wolontariuszom z Polski, Armenii, Gruzji, Mołdawii i Azerbejdżanu, którzy pomogli przeprowadzić wszystkie etapy programu w 2009 i 2010 roku.

Głównym partnerem w projekcie jest Polski Związek Niewidomych.

Projekt „Oczy szeroko zamknięte” jest realizowany dzięki dotacji, uzyskanej w ramach programu RITA Przemiany w Regionie, prowadzonym przez Fundację Edukacja Dla Demokracji.

Проект „С широко закрытыми глазами” осуществляется в рамках региона с переходной экономикой – RITA 2010, проведенного Фондом „Образование для демократии.

Fundacja Ari Ari 2010
ariari.org

Fundacja Ari Ari

Zajmujemy się przeciwdziałaniem wykluczaniu ludzi marginalizowanych, mniejszości, uchodźców, osób z niepełnosprawnościami, zagrożonych ubóstwem. Współtworzymy działania edukacyjne, badawczo-naukowe i społeczne, zawsze otwarte, synkretyczne i interdyscyplinarne.

Celem Fundacji Ari Ari pozostaje służba ludziom, bez względu na ich pochodzenie i status, wydobywanie najcenniejszych przejawów aktywności człowieka oraz pomoc ponad wszelkimi granicami.

Wesprzyj nas

Realizujemy projekty aktywizacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami dzięki wsparciu z Funduszy Europejskich.