Muzealia Rosyjskie 2015 premiera wystawy w Giżycku
09.04.2016
Materiały wideo

Wernisaż wystawy pt. Muzealia rosyjskie. Życie codzienne pod zaborem rosyjskim, w Twierdzy Boyen – Laboratorium prochowe
w Giżycku, 14 listopad 2015.
ariari.org
Jak piszą o wystawie jej twórcy „Przypadająca w tym roku 100. rocznica wyparcia Rosjan z Królestwa Polskiego, skłania do podsumowania okresu zaboru rosyjskiego na ziemiach polskich. Pragnąć przybliżyć widzom ten okres w naszych dziejach, postanowiliśmy sięgnąć do zbiorów niewielkich placówek muzealnych, aby przekonać się, czy posiadają w swoich zasobach materialne świadectwa panowania rosyjskiego”.

Wystawa Muzealia Rosyjskie prezentuje obiekty pochodzące ze zbiorów czterech różnych muzeów społecznych oraz prywatnych kolekcji z terenów północno-wschodniej Polski. Każdy z nich, związany w jakiś sposób z kulturą Rosji, użyty został jako ilustracja do zaprezentowania opowieści o polsko-rosyjskich relacjach okresu caratu.

Wystawa powstała w wyjątkowych okolicznościach jako efekt pracy warsztatowej muzealników z 4 różnych muzeów społecznych oraz prywatnych kolekcji. Z Giżycka do projektu włączyła się Mazurska Fundacja Sztuki Art Progress. W efekcie współpracy powstała ekspozycja, prezentująca po jednym eksponacie z każdej kolekcji. Efekty pracy, prezentowane premierowo na trenie Twierdzy Boyen, będzie można zobaczyć również w pozostałych placówkach, biorących udział w projekcie: Kolekcji Miar i Wag we włocławskim Browarze B., Muzeum Mydła i Historii Brudu w Bydgoszczy oraz Izbie Historii Skierniewic. Inicjatorem i pomysłodawcą działania jest Fundacja Ari Ari.

Przebieg wernisażu będzie dostępny za pośrednictwem strony internetowej ariari.org. Wystawa została również przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Wystawa powstała podczas realizacji projektu Fundacji Ari Ari, pt. Muzealia Rosyjskie w muzeach społecznych, finansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zarządzanego przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.

Fundacja Ari Ari

Zajmujemy się przeciwdziałaniem wykluczaniu ludzi marginalizowanych, mniejszości, uchodźców, osób z niepełnosprawnościami, zagrożonych ubóstwem. Współtworzymy działania edukacyjne, badawczo-naukowe i społeczne, zawsze otwarte, synkretyczne i interdyscyplinarne.

Celem Fundacji Ari Ari pozostaje służba ludziom, bez względu na ich pochodzenie i status, wydobywanie najcenniejszych przejawów aktywności człowieka oraz pomoc ponad wszelkimi granicami.

Wesprzyj nas

Realizujemy projekty aktywizacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami dzięki wsparciu z Funduszy Europejskich.