Miasto-Ludzie-Rzeka: MZKiD we Włocławku

zatopione wsie

01.06.2017

Włocławek

Spotkanie z Tomaszem Wąsikiem i autorskie oprowadzanie po wystawie: „Miasto – Ludzie – Rzeka. Przemiany na Wiśle we Włocławku w XIX–XX wieku”.

Realizowane w cyklu pt. Niedziela z kustoszem, w Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku. 4 czerwca, o godz. 12.00, oddział MZKiD: Muzeum Etnograficzne.

Wystawa: Miasto – Ludzie – Rzeka w MZKiD

MZKiD: Świętujemy „Rok rzeki Wisły”

„Ekspozycja przygotowana z okazji Roku Wisły, ukazuje wydarzenia wiślane od momentu wybudowania bulwarów w 1846 r., do ukończenia stopnia wodnego na Wiśle w 1970 r. Liczne fotografie, grafiki, mapy oraz przedmioty wydobyte w ciągu ostatnich lat z Wisły są świadectwem jej wielkiej roli w rozwoju miasta. Zwiedzanie ekspozycji połączone zostanie z projekcją filmu „Zatopione wsie” zrealizowanego przez Fundację AriAri”.

Fundacja Ari Ari

Zajmujemy się przeciwdziałaniem wykluczaniu ludzi marginalizowanych, mniejszości, uchodźców, osób z niepełnosprawnościami, zagrożonych ubóstwem. Współtworzymy działania edukacyjne, badawczo-naukowe i społeczne, zawsze otwarte, synkretyczne i interdyscyplinarne.

Celem Fundacji Ari Ari pozostaje służba ludziom, bez względu na ich pochodzenie i status, wydobywanie najcenniejszych przejawów aktywności człowieka oraz pomoc ponad wszelkimi granicami.

Wesprzyj nas

Realizujemy projekty aktywizacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami dzięki wsparciu z Funduszy Europejskich.