Zgłoszenia: Federacja. Muzea prywatne / 1-2 grudnia, Nowa Sól

2022

Nowa Sól

male-muzea-baner2
Termin pierwszego spotkania: 1 i 2 grudnia (czwartek i piątek)
 
Miejsce: Muzeum Miejskie i Miejska Biblioteka Publiczna w Nowej Soli (woj. lubuskie)
 
Zapewniamy: wyżywienie, nocleg, materiały seminaryjne i mnóstwo ciekawy rozmów
 
Zgłoszenia w formie internetowej – online, mailowe lub telefonicznej:
* formularz zgłoszeniowy- plik tekstowy, wypełniony i wysłany na adres e-mail: federacja.ariari@gmail.com
* zgłoszenie telefoniczne: tel. 794795507
 
„Współcześnie nie da się odnieść sukcesu, działając w pojedynkę.
Nie oznacza to jednak, że sam fakt współpracy decyduje o powodzeniu”.
 
Zapraszamy do udziału w nowym cyklu seminariów i szkoleń dla muzealników, kolekcjonerów, zbieraczy, pasjonatów, znawców, właścicieli, organizatorów, pracowników i współpracowników muzeów prywatnych i społecznych, galerii, archiwów, ośrodków kultury, bibliotek, oddolnych inicjatyw i organizacji pozarządowych, zainteresowanych współpracą, współdziałaniem i rozwiązywaniem problemów muzealniczego środowiska.

Muzea to aktywności obywatelskie w kulturze pozostające marginalizowanymi, „niezauważanymi”, pomijanymi, określane jako „małe”, „nieznaczące” przez samorządy, administrację państwową,
grantodawców, instytucje kultury i społeczne. Istnieje ponad 3500 aktywnych! podmiotów niepublicznego muzealnictwa w Polsce.

Niestety są to często podmioty pomijane i niezauważone. Odpowiedzią na problem jest stworzenie struktury rzecznictwa i monitoringu sytuacji całej branży muzealników prywatnych i społecznych.

Program ma na celu zorganizowania stałej struktury rzecznictwa i monitorującej dla poprawy i zmian prawa, praktyki i warunków działania organizatorów i twórców prywatnych,
społecznych, niepublicznych i nieformalnych muzeów, kolekcji, galerii, archiwów.

Zadanie zostanie zrealizowane w całej Polsce, z udziałem kilkudziesięciu muzeów prywatnych i społecznych. Federacja Małych Muzeów, która docelowo ma zostać powołana jako stały podmiot, będzie działać na rzecz rozproszonych, oddolnych podmiotów podejmujących działalność kolekcjonerską, muzealniczą i wystawienniczą.

Cele strategiczne:

  • Utworzenie struktury monitoringu i rzecznictwa – ogólnopolskiej federacji muzealników prywatnych i społecznych – wypracowywanie i uzgadnianie stanowisk, nagłaśnianie problemów środowiska i branży muzealniczej.
  • Rzecznictwo praw i interesów prywatnego muzealnictwa i kolekcjonerstwa, wypracowywanie propozycji koniecznych zmian prawa i polityki kulturalnej.
  • Poprawa prawnych, politycznych, gospodarczych i społecznych uwarunkowań funkcjonowania prywatnego muzealnictwa i kolekcjonerstwa.
  • Wzmocnienie kompetencji i umiejętności komunikacyjnych, współpracy i aktywizacji na rzecz legislacji i zmiany zarządzania sferą praktyk muzealnych, kolekcjonerskich, archiwistycznych (ochrony dziedzictwa kulturowego).
  • Realizacja cyklu seminariów i szkoleń dla przedstawicieli organizacji pozarządowych z obszaru muzealnictwa społecznego i prywatnego w całej Polsce, w zakresie efektywnego działania w procesie stanowienia przepisów i prawa, dziedziny szczególnie istotne dla muzealniczych NGO, a także tematy ogólne (w tym prawo gospodarcze, ekonomia z elementami polityki ekonomicznej, prawo pracy, ekonomia przedsiębiorstwa, analiza finansowa).
  • Opracowanie repozytorium dobrych praktyk i legislacji działań kulturalnych.
  • Podniesienie kompetencji do udziału w procesie stowarzyszania, działań rzecznictwa i monitoringu, tworzących przyjazną przestrzeń rozwoju muzealnictwa prywatnego i społecznego w Polsce.
  • Zbudowanie zdolności do dalszego podnoszenia kompetencji muzeów do uczestnictwa w systemowym tworzeniu federacji i udziału w procesie stanowienia przepisów i prawa, regulujących działalność w obszarze dziedzictwa kulturowego.
  • Zwiększenie zaangażowania muzeów w usprawnienie procesu przeciwdziałania wykluczeniu, stanowienia przepisów i prawa,  podniesienie jego jakości.
  • Budowania zaplecza eksperckiego dla muzealniczej działalności prywatnej i społecznej, podmiotów działających na rzecz dziedzictwa kulturowego.
zawod-audiodeskryptro-baner

Współpraca: Fundacja Otwieramy Kulturę i Sztukę, Muzeum Miejskie w Nowej Soli, Miejska Biblioteka Publiczna w Nowej Soli.

Współfinansowane przez Narodowy Instytut Wolności. Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego z programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

Fundacja Ari Ari

Zajmujemy się przeciwdziałaniem wykluczaniu ludzi marginalizowanych, mniejszości, uchodźców, osób z niepełnosprawnościami, zagrożonych ubóstwem. Współtworzymy działania edukacyjne, badawczo-naukowe i społeczne, zawsze otwarte, synkretyczne i interdyscyplinarne.

Celem Fundacji Ari Ari pozostaje służba ludziom, bez względu na ich pochodzenie i status, wydobywanie najcenniejszych przejawów aktywności człowieka oraz pomoc ponad wszelkimi granicami.

Wesprzyj nas

Realizujemy projekty aktywizacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami dzięki wsparciu z Funduszy Europejskich.