Lutnik z Kujaw. Zygmunt Pawłowski (@WUE 2022)
07.11.2022
Materiały wideo

Film o Zygmuncie Pawłowskim, słynny lutniku z Kujaw, muzykancie, rzeźbiarzu, wikliniarzu, rękodzielniku ze Świątkowic (k/Baruchowa, pow. włocławski). Uczestniku licznych przeglądów i pokazów twórczości ludowe. Był jednym z bohaterów wystawy „Międzypokoleniowy most twórczej tradycji” przygotowanej przez Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej w 2013 roku.
—-
Dokumentacja filmowa powstała podczas realizacji projektu Fundacji Ari Ari pt.: Wędrowny Uniwersytet Etnograficzny 2022 i Autorskie wystawy seniorów.
Projekt popularyzuje unikalne zjawiska kultury i zachowywanie zanikającego folkloru Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej. Wspólnie z twórcami ludowymi, organizatorami prywatnych i społecznych muzeów i mieszkańcami małych miejscowości, przeprowadziliśmy kolejny cykl spotkań w ramach Wędrownego Uniwersytetu Etnograficznego. Wspólnie przygotowaliśmy wędrowną wystawę, skupiając się na niepowtarzalnych i oryginalnych aktywnościach, podtrzymywaniu zwyczajów i kulturowych tradycji.

Wystąpili:
Zygmunt Pawłowski – lutnik, muzykant, rękodzielnik
Włodzimierz Tomaszewski – skrzypek, muzykant Kapeli spod Kowala

Realizacja:
scenariusz i realizacja – Gwidon Graczyk
zdjęcia – Jarosław Kubisztal
dźwięk – Wiesław Pawlak
montaż – Artur Owczarczak PSM

@Wędrowny Uniwersytet Etnograficzny 2022
@Autorskie wystawy seniorów 2022
Fundacja Ari Ari
ariari.org
facebook.com/fundacjaariari

Współfinansowane w ramach programu Narodowego Centrum Kultury EtnoPolska. Edycja 2022 wspierane przez MKiDN oraz projektu grantowego „Generator Innowacji. Sieci Wsparcia 2” PCG Polska Sp. z o.o., finansowanego ze środków EFS POWER 2014-2020, z partnerem TIT „ę”: Autorskie Wystawy Seniorów.

Fundacja Ari Ari

Zajmujemy się przeciwdziałaniem wykluczaniu ludzi marginalizowanych, mniejszości, uchodźców, osób z niepełnosprawnościami, zagrożonych ubóstwem. Współtworzymy działania edukacyjne, badawczo-naukowe i społeczne, zawsze otwarte, synkretyczne i interdyscyplinarne.

Celem Fundacji Ari Ari pozostaje służba ludziom, bez względu na ich pochodzenie i status, wydobywanie najcenniejszych przejawów aktywności człowieka oraz pomoc ponad wszelkimi granicami.

Wesprzyj nas

Realizujemy projekty aktywizacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami dzięki wsparciu z Funduszy Europejskich.