KURIER OKOLICZNOŚCIOWY, nr 3/2020. Notatki z terenu. Skępe, Łąkie, Lipno, Kowal, Włocławek
14.04.2020
Materiały wizualne
„Kurier Okolicznościowy” pojawił się na początku września 2019 i miał być wydawnictwem raczej jednorazowym, raczej upowszechniającym informacje o realizowanym wówczas, z ogromnie liczną grupą wolontariuszy, projekcie pt. Zatopione wsie. Dziedzictwo kulturowe Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej (ponad 60 osób). Cały program ochrony i dokumentacji dziedzictwa kulturowego, Fundacja Ari Ari prowadzi nieprzerwanie od 2008 roku (czyli od czasu założenia organizacji).

Pierwszy nakład „Kuriera Okolicznościowego”, ponad 600 sztuk, został rozdystrybuowany w ciągu kilkunastu dni, a cały nakład drugi numer kuriera wyczerpany został po tygodniu. Od grudnia ubiegłego roku otrzymaliśmy kilkanaście pytań dotyczących kontynuacji i daty wydania następnego.

Udało się sfinalizować trzecią publikację, tym razem, obok tekstów dotyczących historii, relacji wielokulturowych, informacji i prezentacji projektów edukacji kulturowej, debiutujemy z kolejną formą – poezją.

Fundacja Ari Ari

Zajmujemy się przeciwdziałaniem wykluczaniu ludzi marginalizowanych, mniejszości, uchodźców, osób z niepełnosprawnościami, zagrożonych ubóstwem. Współtworzymy działania edukacyjne, badawczo-naukowe i społeczne, zawsze otwarte, synkretyczne i interdyscyplinarne.

Celem Fundacji Ari Ari pozostaje służba ludziom, bez względu na ich pochodzenie i status, wydobywanie najcenniejszych przejawów aktywności człowieka oraz pomoc ponad wszelkimi granicami.

Wesprzyj nas

Realizujemy projekty aktywizacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami dzięki wsparciu z Funduszy Europejskich.