KURIER OKOLICZNOŚCIOWY, nr 2/2019. Notatki z terenu. Skępe, Łąkie, Lipno, Kowal, Włocławek
16.12.2019
Materiały wizualne
Gelegenheitskurier. Feldnotizen. Skepe, Lakie, Lipno, Bohuhvala, Koval, Leslau
אָקקאַסיאָנאַל קוריער. פעלד הערות. Skepe, Lakie, Lipno, Koval, Wloclawek
СЛУЧАЙНЫЙ КУРЬЕР. Полевые заметки. Скепе, Лакиэ, Липно, Кузнец, Влоцлавек

Zatopione Wsie 2019. Dziedzictwo kulturowe na Kujawach i Ziemi Dobrzyńskiej

To kolejna edycja programu poświęconemu zapomnianemu dziedzictwu kulturowemu na Kujawach i Ziemi Dobrzyńskiej. W tym roku porządkowaliśmy zachowane jeszcze materialne świadectwa obecności różnych społeczności nadwiślańskich: olęderskich, żydowskich, niemieckich i rosyjskich.

Wraz z bardzo liczną grupą wolontariuszy, mieszkańców i młodzieży (ponad 60 osób ze Skępego, Lipna, Wielgiego, Kanibrodu, Lubienia Kujawskiego, Kowala, Włocławka) prowadzone były prace porządkowe i dokumentacyjne w 11 miejscowościach.
Finansowanie: Narodowy Instytut Dziedzictwa, w ramach programu Wspólnie dla dziedzictwa 2019 oraz ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Fundacja Ari Ari

Zajmujemy się przeciwdziałaniem wykluczaniu ludzi marginalizowanych, mniejszości, uchodźców, osób z niepełnosprawnościami, zagrożonych ubóstwem. Współtworzymy działania edukacyjne, badawczo-naukowe i społeczne, zawsze otwarte, synkretyczne i interdyscyplinarne.

Celem Fundacji Ari Ari pozostaje służba ludziom, bez względu na ich pochodzenie i status, wydobywanie najcenniejszych przejawów aktywności człowieka oraz pomoc ponad wszelkimi granicami.

Wesprzyj nas

Realizujemy projekty aktywizacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami dzięki wsparciu z Funduszy Europejskich.