KURIER OKOLICZNOŚCIOWY, nr 1/2019. Notatki z terenu. Skępe, Łąkie, Boguchwała
01.12.2019
Materiały wizualne
Gelegenheitskurier. Feldnotizen. Skepe, Lakie, Bohuhvala
אָקקאַסיאָנאַל קוריער. פעלד הערות. Skepe, Lakie, Bohuhvala
СЛУЧАЙНЫЙ КУРЬЕР. Полевые заметки. Скепе, Лакиэ, Богухвала
Europejskie Dni Dziedzictwa 2019

Wydawnictwo specjalne poświęcone wielokulturowym społecznościom w Skępem i okolicach, zrealizowane w ramach projektu: Zatopione Wsie. Dziedzictwo kulturowe na Kujawach i Ziemi Dobrzyńskiej.

Dofinansowanie: Narodowy Instytut Dziedzictwa w ramach programu Wspólnie dla dziedzictwa 2019

Fundacja Ari Ari

Zajmujemy się przeciwdziałaniem wykluczaniu ludzi marginalizowanych, mniejszości, uchodźców, osób z niepełnosprawnościami, zagrożonych ubóstwem. Współtworzymy działania edukacyjne, badawczo-naukowe i społeczne, zawsze otwarte, synkretyczne i interdyscyplinarne.

Celem Fundacji Ari Ari pozostaje służba ludziom, bez względu na ich pochodzenie i status, wydobywanie najcenniejszych przejawów aktywności człowieka oraz pomoc ponad wszelkimi granicami.

Wesprzyj nas

Realizujemy projekty aktywizacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami dzięki wsparciu z Funduszy Europejskich.