Kurier. Notatki z terenu, nr 7/2022
30.06.2022
Materiały wizualne
Przygotowaliśmy, wspólnie z coraz liczniejszą grupą Autorów i Publicystów, siódmy numer nieregularnika „Kurier. Notatki z terenu”. Ukazuje się w czasie szczególnym. W Ukrainie trwa wojna, która radykalnie odmieniła rzeczywistość i priorytety naszego fundacyjnego działania. Podobnie jak większości z Was, Czytelników, pojedynczych osób, organizacji pozarządowych, instytucji, samorządów, firm. Od 24 lutego 2022 jesteśmy w pełni zaangażowani w ewakuację uchodźców z Ukrainy, zabezpieczenia ich dalszego bytu, pomoc humanitarną. Ta wojna nie skończy się szybko, a agresorom wyraźnie zależy na całkowitej destabilizacji Europy i świata. Uznaliśmy, że pomimo trudnych warunków, formą sprzeciwu, zarazem sposobem udzielania wsparcia potrzebującym, jest kontynuowanie „codziennych” działań, podtrzymywanie dotychczasowych aktywności. Jedną z nich jest właśnie „Kurier. Notatki z Terenu” nr 7/ 2022.

Fundacja Ari Ari

Zajmujemy się przeciwdziałaniem wykluczaniu ludzi marginalizowanych, mniejszości, uchodźców, osób z niepełnosprawnościami, zagrożonych ubóstwem. Współtworzymy działania edukacyjne, badawczo-naukowe i społeczne, zawsze otwarte, synkretyczne i interdyscyplinarne.

Celem Fundacji Ari Ari pozostaje służba ludziom, bez względu na ich pochodzenie i status, wydobywanie najcenniejszych przejawów aktywności człowieka oraz pomoc ponad wszelkimi granicami.

Wesprzyj nas

Realizujemy projekty aktywizacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami dzięki wsparciu z Funduszy Europejskich.