Konferencja „Muzea prywatne, społeczne i wyznaniowe”: dr Beata Skrzydlewska
07.05.2015
Materiały wideo

Konferencja „Muzea prywatne, społeczne i wyznaniowe”: Dr Beata Skrzydlewska – Problemy i wyzwania współczesnego muzealnictwa kościelnego w Polsce

Konferencja „Muzea prywatne, społeczne i wyznaniowe w Polsce – szanse i problemy” zorganizowana przez Fundację Ari Ari oraz Katedrę Muzeologii Instytut Filologii Klasycznej i Kulturoznawstwa Wydział Nauk Humanistycznych Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbyła się w piątek 13 grudnia 2013 w godz. 11.00-18.00 przy ul. Dewajtis 5, w Auli 116. Na konferencji poruszano wiele tematów dotyczących problematyki muzeów prywatnych, społecznych i wyznaniowych w Polsce.

Szczegóły na stronie: http://www.ariari.org/pl/projekty/o-k… 

Fundacja Ari Ari

Zajmujemy się przeciwdziałaniem wykluczaniu ludzi marginalizowanych, mniejszości, uchodźców, osób z niepełnosprawnościami, zagrożonych ubóstwem. Współtworzymy działania edukacyjne, badawczo-naukowe i społeczne, zawsze otwarte, synkretyczne i interdyscyplinarne.

Celem Fundacji Ari Ari pozostaje służba ludziom, bez względu na ich pochodzenie i status, wydobywanie najcenniejszych przejawów aktywności człowieka oraz pomoc ponad wszelkimi granicami.

Wesprzyj nas

Realizujemy projekty aktywizacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami dzięki wsparciu z Funduszy Europejskich.