Kina społeczne. Badania i diagnoza 2019
15.05.2020
Materiały wizualne
Raport z badań małych kin społecznych przygotowany w ramach programu: Upowszechnianie kultury filmowej, realizowanego przez Państwowy Instytut Sztuki Filmowej (PISF)

„Wiedza o działalności małych kin w Polsce nie jest powszechna, a ich funkcjonowanie i znaczenie praktycznie niezbadane. Zaplanowaliśmy diagnozę zjawiska tworzenia i prowadzenia społecznych kin w całej Polsce.

Wiedzieliśmy, że społeczne kina wyróżniają się niemałym wpływem na lokalne środowisko. Raczej na pewno są miejscem integrowania mieszkańców czy dokładniej współuczestników swojej działalności.

W 2019 roku zajęliśmy się kolejnym, oddolnym obszarem aktywności, działalności i twórczości kulturalnej, Podmiotem badań były tym razem kina spoza centrum i obszaru wielkopowierzchniowych multipleksów”.

BADANIA KIN SPOŁECZNYCH PRZYGOTOWAŁ OŚRODEK BADAŃ KULTUROWYCH DZIAŁAJĄCY PRZY FUNDACJI ARI ARI

Fundacja Ari Ari

Zajmujemy się przeciwdziałaniem wykluczaniu ludzi marginalizowanych, mniejszości, uchodźców, osób z niepełnosprawnościami, zagrożonych ubóstwem. Współtworzymy działania edukacyjne, badawczo-naukowe i społeczne, zawsze otwarte, synkretyczne i interdyscyplinarne.

Celem Fundacji Ari Ari pozostaje służba ludziom, bez względu na ich pochodzenie i status, wydobywanie najcenniejszych przejawów aktywności człowieka oraz pomoc ponad wszelkimi granicami.

Wesprzyj nas

Realizujemy projekty aktywizacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami dzięki wsparciu z Funduszy Europejskich.