Joanna Bożek i Andrzej Orliński, Stowarzyszenie Miłośników Historii Szczekocin i Okolic
03.02.2018
Materiały wideo
Jak lokalnie budować kapitał społeczny i ekonomiczny. Wspieramy prywatne muzea i ośrodki kultury na Mazowszu,
czyli proponujemy nietypowe szkolenia wspierające twórców i organizatorów prywatnej działalności kulturalnej na Mazowszu

Zapraszamy do udział w warsztatach i jednocześnie budowanie aktywnego środowiska przedstawicieli lokalnych podmiotów kultury. Spotkania będą koncentrować się wokół konkretnych zagadnień:

• jak i gdzie pozyskiwać pieniądze na działalność?
• jak budować wizerunek instytucji przy wykorzystaniu sieci internetowej i mediów społecznościowych?
• jak dobrze i efektywnie współpracować z otoczeniem społecznym, biznesowym i administracyjnym?

W 2017 przeprowadziliśmy serię spotkań w kilku miejscowościach na Mazowszu:
• Górze Kalwarii, pow. piaseczyński
• Wyszogrodzie, pow. płocki
• Przysusze, pow. przysuski
• Sierpcu, pow. sierpecki

Dofinansowane w ramach programu Województwa Mazowieckiego pt. Działalność na rzecz organizacji pozarządowych.

Fundacja Ari Ari

Zajmujemy się przeciwdziałaniem wykluczaniu ludzi marginalizowanych, mniejszości, uchodźców, osób z niepełnosprawnościami, zagrożonych ubóstwem. Współtworzymy działania edukacyjne, badawczo-naukowe i społeczne, zawsze otwarte, synkretyczne i interdyscyplinarne.

Celem Fundacji Ari Ari pozostaje służba ludziom, bez względu na ich pochodzenie i status, wydobywanie najcenniejszych przejawów aktywności człowieka oraz pomoc ponad wszelkimi granicami.

Wesprzyj nas

Realizujemy projekty aktywizacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami dzięki wsparciu z Funduszy Europejskich.