INTEGRACJA (Samodzielność 2019 | Самостійність 2019), realizacja: Grzegorz Szczepaniak
27.02.2022
Materiały wideo

Film pt. Integracja, zrealizowany przez Grzegorza Szczepaniaka, powstał podczas realizacji projektu pt. Spotkania polsko-ukraińskie młodzieży z niepełnosprawnością wzroku w Bydgoszczy.

Wsparcie i finansowanie:
Miasto Bydgoszcz
Narodowe Centrum Kultury, program Polsko-ukraińska wymiana młodzieży 2019
Polski Instytut Sztuki Filmowej PISF

Współpraca w projekcie:
# Харківська спеціальна школа ім. В.Г. Короленка, Харків
# ХЦРМІ «Право вибору», Харків
# Бачити серцем, Kiev
# Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. L. Braille’a w Bydgoszczy
# Ośrodek Hipoterapii „Tęcza” w Jaksicach | Центр хіп терапії „Веселка”)

#nck #puwm2019 #PISF #samodzielnosc2019 #soswbraillea #bydgoszcz #teczajaksice #pravovibora #bachitsercem #szkolakorolenka #agapacos #ariari

Fundacja Ari Ari

Zajmujemy się przeciwdziałaniem wykluczaniu ludzi marginalizowanych, mniejszości, uchodźców, osób z niepełnosprawnościami, zagrożonych ubóstwem. Współtworzymy działania edukacyjne, badawczo-naukowe i społeczne, zawsze otwarte, synkretyczne i interdyscyplinarne.

Celem Fundacji Ari Ari pozostaje służba ludziom, bez względu na ich pochodzenie i status, wydobywanie najcenniejszych przejawów aktywności człowieka oraz pomoc ponad wszelkimi granicami.

Wesprzyj nas

Realizujemy projekty aktywizacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami dzięki wsparciu z Funduszy Europejskich.