Gra planszowa Bitwa o Włocławek 1920

Premiera 15 sierpnia 2020

15.08.2020

Włocławek

Premiera długo oczekiwanej gry planszowej pt. Bitwa o Włocławek 1920, powstałej dla upamiętnienia obrony Włocławka podczas wojny polsko – bolszewickiej (1919-1921).

„W hołdzie Włocławianom dla zachowania przeszłości w przyszłości” – tak brzmi dedykacja na bocznej części pudełka naszej nowej gry planszowej: Bitwa o Włocławek 1920. Gra została przygotowana wysiłkiem kilkunastu osób z Fundacji Ładowarka, Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej, pasjonatów w Włocławka i Fundacji Ari Ari, wspieranych przez finansowo przez Fundację ANWIL dla Włocławka oraz Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Prezydenta Włocławka i Urząd Miasta Włocławek.

To wyjątkowe dzieło, nad którym pracowaliśmy z Fundacja Ari Ari od początku roku! Upamiętnienie setnej rocznicy obrony Włocławka przed bolszewikami to nie tylko wyjątkowy upominki, ale także źródło do opowiadania o niezwykłej historii Włocławka w oparciu o materiały historyczne i niezastąpioną wiedzę Kierownika Muzeum Historii Włocławka Tomasza Wąsika”.

 

I. RYS HISTORYCZNY.

Latem 1920 r. trwająca od ponad roku wojna Polski z Rosją bolszewicką zaczęła wchodzić w decydującą fazę. W wyniku niepomyślnych operacji obronnych na białoruskim i ukraińskim teatrze działań wojennych, oddziały polskie zmuszone zostały do głębokiego odwrotu z zajmowanych pozycji. Głównym przeciwnikiem Wojska Polskiego dowodzonego przez marsz. Józefa Piłsudskiego (1867-1935) były jednostki Frontu Zachodniego, na czele których stał komfront Michaił Tuchaczewski (1893-1937). Pod koniec lipca 1920 r. podległe mu wojska zaczęły niebezpiecznie zbliżać się do centrum Polski.
W tym czasie w rejonie Włocławka zaczęto pierwsze prace fortyfikacyjne. Były one jednak zbyt późno rozpoczęte oraz prowadzone przy użyciu niewystarczających sił i środków. Budowane umocnienia miały stanowić główną linię obrony tzw. przedmościa włocławskiego, którego kluczowym elementem był drewniano-stalowy most wysokowodny na Wiśle. Dowódcą improwizowanej obrony Włocławka został płk Wojciech Gromczyński (1861-1937), były oficer armii rosyjskiej, uczestnik wojny rosyjsko-japońskiej 1904-1905 oraz I wojny światowej. W skład obrony rejonu Włocławka wchodziły: batalion zapasowy 14. Pułku Piechoty, szwadron zapasowy 2. Pułku Szwoleżerów, pododdziały 4. Pułku Artylerii Polowej, 2. kompania V Batalionu Kolejowego, dwie kompanie batalionu marszowego 28. Pułku Piechoty, pluton 1. Pułku Strzelców Konnych, grupa saperska, pociąg pancerny nr 12 „Kaniów” oraz oddziały Policji Państwowej – łącznie blisko 2000 słabo wyszkolonych żołnierzy, 18 ciężkich karabinów maszynowych i około 18 dział.

II. WYPOSAŻENIE GRY.
Podstawowe wyposażenie gry składa się z następujących elementów: mapy, żetonów reprezentujących oddziały polskie i bolszewickie, żetonów pomocniczych oraz dwóch kostek do gry i instrukcji.
II.1. Mapa.
Mapa do gry została wykonana na podstawie polskiej mapy topograficznej 1:100 000, opracowanej i wydanej przez Wojskowy Instytut Geograficzny w 1930 r. Całość mapy została pokryta siatką heksagonalną, która ułatwia i porządkuje działania na mapie w trakcie rozgrywki.
II.2. Żetony i ich charakterystyka.
II.2.1. Oddziały polskie są reprezentowane przez następujące żetony:
II.2.2. Oddziały bolszewickie są reprezentowane przez następujące żetony:

II.2.3. W grze występuje również typ żetonu pomocniczego – fortyfikacje polowe:
II.2.4. Siła każdego oddziału została wyrażona za pośrednictwem przydzielonych punktów (patrz: „KARTA ODDZIAŁÓW POLSKICH” oraz „KARTA ODDZIAŁÓW BOLSZEWICKICH”). Ich ilość zmniejsza się w trakcie przebiegu gry, co związane jest z prowadzoną przez strony walką. Każdą taką zmianę należy odnotować w tabeli danego oddziału.
II.2.5. Przez zasięg ognia rozumie się maksymalną odległość (podaną ilością heksów), na którą oddział artylerii może oddziaływać posiadaną siłą.
II.2.6. Zasięg poruszania się jest wielkością określoną ilością heksów, którą może wydatkować każdy oddział, uwzględniając przy tym rodzaj terenu, po którym się porusza (patrz: tabela „CHARAKTERRYSTYKA TERENU”).
II.2.7. Niektóre oddziały posiadają „awers” i „rewers”. Dotyczy to oddziałów kawalerii, które mogą poruszać się oraz walczyć w dwóch szykach: konnym i pieszym.
II.2.8. Wielkość oddziałów reprezentują specjalne symbole, które należy odczytywać w następujący sposób:
II.2.9. Symbolika stosowana na żetonach reprezentujących oddziały jest następująca (przykład):
 
Opracowanie merytoryczne: Tomasz Wąsik (kierownik Muzeum Historii Włocławka, oddziału Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej), współpraca: Jakub Szachewicz (MZKiD),
Opracowanie historyczne: Angelika Wyrąbkiewicz, Aleksandra Kulińska, Julita Pawłowska, Joanna Rudek, Kinga Urbańska
Opracowania graficzne i produkcja: Fundacja Ładowarka
Współfinansowanie:
Fundacji ANWIL dla Włocławka
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Prezydent Włocławka
Urząd Miasta Włocławek
___
Zrealizowane w ramach projektu pt. Pamięć o przeszłości dla przyszłości, we współpracy z Fundacją Ładowarka.
Współfinansowane przez Fundację ANWIL dla Włocławka, w ramach V Konkursu Grantowego.

Fundacja Ari Ari

Zajmujemy się przeciwdziałaniem wykluczaniu ludzi marginalizowanych, mniejszości, uchodźców, osób z niepełnosprawnościami, zagrożonych ubóstwem. Współtworzymy działania edukacyjne, badawczo-naukowe i społeczne, zawsze otwarte, synkretyczne i interdyscyplinarne.

Celem Fundacji Ari Ari pozostaje służba ludziom, bez względu na ich pochodzenie i status, wydobywanie najcenniejszych przejawów aktywności człowieka oraz pomoc ponad wszelkimi granicami.

Wesprzyj nas

Realizujemy projekty aktywizacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami dzięki wsparciu z Funduszy Europejskich.