Fundacja Ari Ari na rzecz dziedzictwa kulturowego i historycznego
08.04.2019
Materiały wideo

Jedną z gałęzi naszej działalności jest wspieranie wspólnoty poprzez przywracanie pamięci i pielęgnowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego. Zapraszamy do wspierania naszych działań!

Film został zrealizowany w ramach projektu New Era New Adventure Stowarzyszenia Nowe Horyzonty.

Fundacja Ari Ari

Zajmujemy się przeciwdziałaniem wykluczaniu ludzi marginalizowanych, mniejszości, uchodźców, osób z niepełnosprawnościami, zagrożonych ubóstwem. Współtworzymy działania edukacyjne, badawczo-naukowe i społeczne, zawsze otwarte, synkretyczne i interdyscyplinarne.

Celem Fundacji Ari Ari pozostaje służba ludziom, bez względu na ich pochodzenie i status, wydobywanie najcenniejszych przejawów aktywności człowieka oraz pomoc ponad wszelkimi granicami.

Wesprzyj nas

Realizujemy projekty aktywizacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami dzięki wsparciu z Funduszy Europejskich.