Folder (mały katalog): Polacy w Armenii.
16.12.2019
Materiały wizualne
Folder wystawy (mały katalog)pt. Polacy w Armenii. Dokumentacje i inwentaryzacje 2019
oprac: Justyna Marcinkowska
powstała w ramach projektu Fundacja Ari Ari pt. Dokumentacje i inwentaryzacje 2019. Polacy w Armenii (orm. Փաստաթղթերի կազմում և գույքագրում 2019. լեհերը Հայաստանում).

Dofinansowane w ramach programu Polskie dziedzictwo kulturowe za granicą – wolontariat 2019, realizowanego przez Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA

„Wystawa jest upamiętnieniem zarówno ludzi, ich obecności, jak i wydarzeń, wpisanych w losy Polaków w Armenii. Jednocześnie prowadzony jest w ścisłej współpracy z zakaukaską Polonią, wspierających działania Polonii i Polaków za granicą w dążeniach do zachowania tożsamości narodowej, poprzez opiekę nad miejscami pamięci. Zależy nam także, aby upowszechnianie wiedzy na temat polskich miejsc pamięci, zarówno wśród mieszkańców Polski, jak i Armenii. Wiemy, że wielu Ormian zachowuje jeszcze pamięć o żyjących pomiędzy nimi zesłańcami z Lechistanu”.

Fundacja Ari Ari

Zajmujemy się przeciwdziałaniem wykluczaniu ludzi marginalizowanych, mniejszości, uchodźców, osób z niepełnosprawnościami, zagrożonych ubóstwem. Współtworzymy działania edukacyjne, badawczo-naukowe i społeczne, zawsze otwarte, synkretyczne i interdyscyplinarne.

Celem Fundacji Ari Ari pozostaje służba ludziom, bez względu na ich pochodzenie i status, wydobywanie najcenniejszych przejawów aktywności człowieka oraz pomoc ponad wszelkimi granicami.

Wesprzyj nas

Realizujemy projekty aktywizacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami dzięki wsparciu z Funduszy Europejskich.