Film: Drug Gieroja

Samodzielność 2017

25.05.2017

Jaksice

Film pt. Drug Gieroja, w opracowaniu Darka Matza, czyli relacja z zajęć wprowadzających do nauki hipoterapii, w projekcie pt. Samodzielność i system samopomocowy dla osób niepełnosprawnych.

Grupa wolontariuszek i trenerek dogoterapii z organizacji Друг Героя (tłum.: Towarzysz Bohatera) z Kijowa, uczestniczyła w ramach programu Samodzielność 2017 w majowych zajęciach w Polsce.

W roli nauczanych: Тетяна Бібікова, Наталія Флінт, Діана Холод, Ксенія Худік, Марина Прокопенко, Ольга Смірнова, Наталія Чупрун, Віра Шевчук.
W roli nauczających: Magda i Darek Matz.
Miejsce: Ośrodek Hipoterapii i Rehabilitacji Tęcza w Jaksicach.
Ocena uczestniczek: klass!

 

Szkolili specjaliści z:
* Ośrodka Hipoterapii i Rehabilitacji „Tęcza” w Jaksicach.
* Niepublicznego Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego „Sowa” i Centrum Terapii, Rewalidacji i Wspomagania Rozwoju w Inowrocławiu.
* SOSW Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille’a w Bydgoszcz.

Organizacja: Fundacja Ari Ari
Partnerstwo: Centrum Rehabilitacji dla młodzieży z niepełnosprawnością i ich rodzin „Pravo Víbora” [Харківський Центр реабілітації молодих інвалідів та членів їх сімей (ХЦРМІ «Право вибору»)]
Współpraca: Studio Tyflografiki Tyflograf w Czerwonaku k/Poznania; SOSW w Radomiu; TYFLOKOM Kamil Kowalczyk w Radomiu, Siedlisko ZA GAJEM, Ruszkowice k/Przysuchy
Finansowanie: ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu RITA – Przemiany w regionie, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.
_______________________________
Програма RITA – «Зміни в регіоні»
Проект співфінансується Польсько-Американським Фондом Свободи в рамках програми RITA – «Зміни в регіоні», яку реалізує Фонд «Освіта для демократії».

Fundacja Ari Ari

Zajmujemy się przeciwdziałaniem wykluczaniu ludzi marginalizowanych, mniejszości, uchodźców, osób z niepełnosprawnościami, zagrożonych ubóstwem. Współtworzymy działania edukacyjne, badawczo-naukowe i społeczne, zawsze otwarte, synkretyczne i interdyscyplinarne.

Celem Fundacji Ari Ari pozostaje służba ludziom, bez względu na ich pochodzenie i status, wydobywanie najcenniejszych przejawów aktywności człowieka oraz pomoc ponad wszelkimi granicami.

Wesprzyj nas

Realizujemy projekty aktywizacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami dzięki wsparciu z Funduszy Europejskich.