Federacja. Muzea Prywatne w Nowej Soli (1-2.12.2022), oprac. Piotr Tołwiński
15.12.2022
Materiały wideo

„Współcześnie nie da się odnieść sukcesu, działając w pojedynkę.
Nie oznacza to jednak, że sam fakt współpracy decyduje o powodzeniu”.

Pierwsze spotkanie Federacji zrealizowane zostało 1 i 2 grudnia 2022 w Nowej Soli. Burzliwe obrady odbywały się w czterech podgrupach poświęconych tematom: KŁOPOTY Z PRAWEM, DOSTĘPNOŚĆ MUZEUM, MUZEA I FEDERACJA oraz DIAGNOZA PROBLEMÓW. W 2023 roku kontynuujemy, planując co najmniej trzy spotkania w kolejnych miejscach w Polsce.

Federacja. Muzea Prywatne to cyklu seminariów i szkoleń dla muzealników, kolekcjonerów, zbieraczy, pasjonatów, znawców, właścicieli, organizatorów, pracowników i współpracowników muzeów prywatnych i społecznych, galerii, archiwów, ośrodków kultury, bibliotek, oddolnych inicjatyw i organizacji pozarządowych, zainteresowanych współpracą, współdziałaniem i rozwiązywaniem problemów muzealniczego środowiska.

Program ma na celu zorganizowania stałej struktury rzecznictwa i monitorującej dla poprawy i zmian prawa, praktyki i warunków działania organizatorów i twórców prywatnych, społecznych, niepublicznych i nieformalnych muzeów, kolekcji, galerii, archiwów. Proponujemy debaty oraz szkolenia, podczas których uczestnicy będą wspólnie opracowywać pomysły skutecznego promowania i finansowania kulturalnej działalności.
____
Współpraca: Fundacja Otwieramy Kulturę i Sztukę, Muzeum Miejskie w Nowej Soli, Miejska Biblioteka Publiczna w Nowej Soli.
____
Współfinansowane przez Narodowy Instytut Wolności. Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego z programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

Fundacja Ari Ari

Zajmujemy się przeciwdziałaniem wykluczaniu ludzi marginalizowanych, mniejszości, uchodźców, osób z niepełnosprawnościami, zagrożonych ubóstwem. Współtworzymy działania edukacyjne, badawczo-naukowe i społeczne, zawsze otwarte, synkretyczne i interdyscyplinarne.

Celem Fundacji Ari Ari pozostaje służba ludziom, bez względu na ich pochodzenie i status, wydobywanie najcenniejszych przejawów aktywności człowieka oraz pomoc ponad wszelkimi granicami.

Wesprzyj nas

Realizujemy projekty aktywizacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami dzięki wsparciu z Funduszy Europejskich.