Dźwiękowy plac zabaw

Dźwiękowa mapa Bydgoszczy. Spotkania młodzieży z dysfunkcją wzroku

30.10.2017

Bydgoszcz

Wspólne nagrania polskiej i ukraińskiej młodzieży z dysfunkcją wzroku, która przygotowuje swoją mapę Bydgoszczy złożoną z dźwięków przestrzeni.

Tematem przewodnim spotkań była próba praktycznego przygotowania przestrzeni przyjaznej osobom niewidomym. Nagrań dokonywali młodzi niewidomi, którzy uczyli się montażu dźwięku oraz transkrypcji. Poniżej jedno z nagrań wykonanego w Bydgoszczy oraz jego audiodeskrypcja w języku polskim oraz ukraińskim.

Dźwiękowy plac zabaw (Bydgoszcz)

 

PL
Transkrypcja nagrania Dźwiękowy plac zabaw
Czas trwania nagrania: 00:03:37

Na pierwszym planie słychać dźwięk uderzania pałeczkami w bębenki. Zbliżają się głosy dzieci idące w lewą stronę i oddalające się. Ciągle najbardziej słychać dźwięk uderzania pałeczkami w bębenki. Dalej słychać głosy chodzących w lewą i prawą stronę ludzi. Po chwili bębenki oddalają się a na pierwszym planie słychać metaliczne dźwięki grania pałeczką na cymbałkach. Uderzane są albo pojedyncze dźwięki, albo pałeczka przejeżdża po kilku dźwiękach cymbałków naraz. Na tle dźwięków cymbałków słychać damski głos, który mówi: „YYY, stuk, do grania”. Po tym jeszcze wyraźniej słychać dźwięk uderzania pałeczką w cymbałki, a po lewej stronie słyszalny jest jeszcze inny dźwięk uderzania w metalowy przedmiot. Nagle ten dźwięk przenosi się z lewej na prawą stronę i milknie. Następnie dźwięk cymbałków przenosi się na lewą stronę, a przed nami słychać dźwięk grania na innych bębenkach niż na początku. W tle ciągle słychać jakieś głosy ludzi. Następnie słyszalne są inne cymbałki, które grają z lewej na prawą stronę i zbliżają się. Teraz w tle słychać głosy ludzi a bliżej grę na cymbałkach i bębenkach. Daleko słychać jadący samochód. Następnie słychać dźwięk jeszcze innego bębenka i krótki krzyk dziecka. W pewnym momencie zaczyna mówić kobieta w ukraińskim i rosyjskim języku. Następnie inna kobieta mówi: „YHY, na przykład możemy zacząć, chodźcie do tych cymbałków tutaj”. Słychać dźwięk grania na cymbałkach. Następnie ta sama kobieta mówi: „Sły…, słyszycie, że połowa brzmi tak ładnie dźwięcznie, a połowa jest taka głucha, stłumiona, nie?”. W tle tych słów słychać najpierw dźwięczne, a później głuche uderzanie pałeczką w cymbałki. Ta sama kobieta dodaje: „Dlatego, że są drewniane i metalowe”. W tle słychać rozmowę w języku ukraińskim i rosyjskim. Kobieta mówi dalej: „Albo bębenki, dlaczego mają jedne wysokie dźwięki, drugie niskie? Wiecie dlaczego?”. W tle słychać uderzanie pałeczką w bębenki. Następnie inna kobieta mówi w języku ukraińskim i rosyjskim, a dzieci jej odpowiadają. W tle słychać jadące samochody. Kobieta mówi: „AHA” i kończy się nagranie.
Nagranie było stworzone na zewnątrz, w miejscu gdzie jest dużo dzieci. Z dźwięków kroków oraz dźwięków instrumentów można wnioskować, że jest to jakiś plac zabaw o piaszczystym podłożu.

UA
Транскрипція звукозапису Музичний дитячий майданчик
Тривалість звукозапису: 00:03:37

На передньому плані чути звук удару паличками об барабани. Наближаються голоси дітей, які йдуть в ліву сторону, і віддаляються. Досі найбільше чути звук удару паличками об барабани. Далі чути голоси людей, які йдуть в ліву і в праву сторону. За мить звук барабанів віддаляється, а на передньому плані чути металеві звуки від удару паличкою по струнах цимбал. Чути або поодинокі звуки, або паличка вдаряє по кількох струнах цимбал одночасно. На фоні звуків цимбал чути жіночий голос, який каже: «ИИИ, стук, за гру». Після чого ще виразніше чути звук удару паличкою по струнах цимбал, а зліва чути ще один інший звук удару об металевий предмет. Раптово цей звук переноситься з лівої сторони на праву і стихає. Далі звук цимбал переноситься на ліву сторону, а навпроти нас чутно звук гри на інших барабанах, ніж перед цим. На задньому фоні постійно чути якісь голоси людей. Далі чутно інші цимбали, звук яких розноситься зліва направо і наближається. Зараз на задньому фоні чутно голоси людей, а ближче – гру на цимбалах та барабані. Далеко чути автомобіль, що рухається. Далі чути звук ще іншого барабану і короткий крик дитини. В якийсь момент починає говорити жінка українською і російською мовою. Далі інша жінка каже: «УГУ, наприклад, можемо розпочати, ходіть до цих цимбал сюди». Чути звук гри на цимбалах. Далі ця сама жінка каже: «Чу…, чуєте, що половина звучить так гарно, дзвінко, а половина так глухо, подавлено, правда?». На фоні цих слів чути спочатку дзвінкий, а потім глухий удар паличкою по струнах цимбал. Ця сама жінка додає: «Тому що вони дерев’яні і металеві». На задньому фоні чути розмову українською та російською мовою. Жінка говорить далі: «Або барабани, чому одні видають високі звуки, а інші – низькі? Знаєте чому?». На задньому фоні чути удар паличкою об барабани. Далі інша жінка говорить українською і російською мовою, а діти відповідають їй. На задньому фоні чути звук автомобілів, що рухаються. Жінка говорить: «АГА» і звукозапис закінчується.
Звукозапис було створено на вулиці, у місці, де є багато дітей. Зі звуків кроків і звуків інструментів можна дійти до висновку, що це якийсь дитячий майданчик з піщаним покриттям.

Samodzielność 2017 | Самостійність 2017
Projekt: Audio deskrypcje polsko ukraińskich przestrzeni | Аудіо описовий польсько-український простір.

Współpraca:
# Харківський спеціальний навчально-виховний комплекс ім. В.Г. Короленка
# ХЦРМІ «Право вибору», Харків
# Бачити серцем, Kiev

Organizator:
# Fundacja Ari Ari / Ари Ари Фонд

Wsparcie i finansowanie:
FRSE, Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży
Miasto Bydgoszcz

Fundacja Ari Ari

Zajmujemy się przeciwdziałaniem wykluczaniu ludzi marginalizowanych, mniejszości, uchodźców, osób z niepełnosprawnościami, zagrożonych ubóstwem. Współtworzymy działania edukacyjne, badawczo-naukowe i społeczne, zawsze otwarte, synkretyczne i interdyscyplinarne.

Celem Fundacji Ari Ari pozostaje służba ludziom, bez względu na ich pochodzenie i status, wydobywanie najcenniejszych przejawów aktywności człowieka oraz pomoc ponad wszelkimi granicami.

Wesprzyj nas

Realizujemy projekty aktywizacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami dzięki wsparciu z Funduszy Europejskich.