Dźwiękowa mapa Bydgoszczy

Spotkania młodzieży z dysfunkcją wzroku

25.09.2017

Bydgoszcz

W Bydgoszczy trwa seria spotkań polskiej i ukraińskiej młodzieży z dysfunkcją wzroku, która przygotowuje swoją mapę Bydgoszczy, złożoną z nagrań przestrzeni miejskiej.

Tematem przewodnim spotkań jest próba praktycznego przygotowania przestrzeni przyjaznej osobom niewidomym. Nagrań dokonują młodzi niewidomi, wraz ze specjalistami uczą się montażu dźwięku oraz próbują sił w transkrypcji. Poniżej jedno z nagrań w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, w transkrypcji i w języku polskim oraz ukraińskim.

PL
Transkrypcja nagrania Ogród Botaniczny (cztery pory roku)
Czas trwania nagrania: 00:02:08

Słychać dużo osób rozmawiających ze sobą w języku ukraińskim i rosyjskim. Słychać także wiejący wiatr. Słychać dźwięk robionego zdjęcia aparatem fotograficznym. Po chwili słychać męski głos mówiący w języku polskim. Dalej trwają rozmowy w językach ukraińskim i rosyjskim. Po chwili słychać także kilka słów w języku polskim. W oddali słychać dźwięk jadącego samochodu. Nagranie zostało wykonane prawdopodobnie w jakimś parku. Wskazuje na to słyszalny wiejący wiatr oraz duża grupa ludzi. Zapewne jest to jakaś wycieczka, ponieważ słychać dźwięk robionych zdjęć.

UA
Транскрипція звукозапису ботанічний cад (4 пори року)
Тривалість звукозапису: 00:02:08

Чути як дуже багато осіб розмовляють між собою українською і російською мовою. Чути також як віє вітер. Чути звук фотоапарату. За мить чути голос чоловіка, який говорить польською мовою. Далі чути розмови українською та російською мовою. За мить чути також декілька слів польською мовою. Вдалечині чути звук автомобіля, що рухається. Ймовірно, звукозапис було створено у якомусь парку. На це вказує шум вітру і велика група людей. Мабуть, це якась екскурсія, оскільки чути звуки фотоапаратів.

Wspiera nas finansowo między innymi: Miasto Bydgoszcz

 

 

Fundacja Ari Ari

Zajmujemy się przeciwdziałaniem wykluczaniu ludzi marginalizowanych, mniejszości, uchodźców, osób z niepełnosprawnościami, zagrożonych ubóstwem. Współtworzymy działania edukacyjne, badawczo-naukowe i społeczne, zawsze otwarte, synkretyczne i interdyscyplinarne.

Celem Fundacji Ari Ari pozostaje służba ludziom, bez względu na ich pochodzenie i status, wydobywanie najcenniejszych przejawów aktywności człowieka oraz pomoc ponad wszelkimi granicami.

Wesprzyj nas

Realizujemy projekty aktywizacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami dzięki wsparciu z Funduszy Europejskich.