Dworce, fabryki, uzdrowiska. Historie polsko-rosyjskie 2019

2019

Kujawy i Ziemia Dobrzyńska

Przeprowadzimy wspólnie z młodzieżą swoiste „śledztwo” w terenie (Kujawy, Mazowsze Płockie), aby poznać i upowszechnić mało znane, a ogromnie znaczące miejsca i historie lokalnego rozwoju gospodarczego. U ich podstaw są niezwykłe historie polsko-rosyjskich relacji, współpracy, rywalizacji i zmiennych wpływów.

Zaprosimy młodych uczestników do fascynującej podróży w historię nieznaną, często słabo uświadamianą, które bezpośrednio wpływają na dzisiejszy krajobraz miejscowości i społeczności lokalnej. Szczególnie sięgać będziemy w historie z XIX i I poł. XX w., których materialne świadectwa zachowały się jeszcze w większości małych miejscowości. Okres zaborów to czas intensywnego rozwoju gospodarczego także na ziemiach obecnego województwa kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego. Rozwój przemysłu połączony był z wprowadzaniem nowinek technologicznych i rozbudową szlaków transportowych, tak wodnych jak i kolejowych.

„Śledztwo” prowadzić będzie specjalnie do tego przygotowana grupa młodzieży, która będzie twórcą dokumentacji i prezentacji wyszukanych przez siebie polsko-rosyjskich historii. Nagrania poprzedzone będą warsztatami poświęconymi historii regionu, pracy w archiwach, dokumentacją źródłową.

Młodzież będzie wyszukiwać różne historie, a następnie filmować, rekonstruować, rysować, animować opowiadania o ważnych lokalnie zdarzeniach, faktach, miejscach i osobach. W efekcie powstaną animacje, multimedialne prezentacje, edukacyjna strona internetowa prezentującą zebrane historie oraz przeprowadzimy specjalne pokazy – mobilne wystawy w kilku miejscowościach.

W efekcie tych poszukiwań młodzież stworzy swoje filmy, opracowania multimedialne, czy animacyjne opisujące historie gospodarczych i kulturowych przemian swoich miejscowości i turystyczne atrakcje swojego regionu.

Powstanie kilkanaście małych opowieści, które zostaną utrwalone i upowszechnione z wykorzystaniem nowych technologii: filmu, animacji multimedialnej, audiospacerów, wszystkie w wersji udostępnionej dla osób niepełnosprawnych [transkrypcje, standard WCAG 2.0.

Projekt podsumowany będzie serią wystaw i prezentacji w regionie i Internecie.

Projekt dofinansowany w ramach programu Otwarty konkurs 2019 Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia oraz ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego .

Fundacja Ari Ari

Zajmujemy się przeciwdziałaniem wykluczaniu ludzi marginalizowanych, mniejszości, uchodźców, osób z niepełnosprawnościami, zagrożonych ubóstwem. Współtworzymy działania edukacyjne, badawczo-naukowe i społeczne, zawsze otwarte, synkretyczne i interdyscyplinarne.

Celem Fundacji Ari Ari pozostaje służba ludziom, bez względu na ich pochodzenie i status, wydobywanie najcenniejszych przejawów aktywności człowieka oraz pomoc ponad wszelkimi granicami.

Wesprzyj nas

Realizujemy projekty aktywizacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami dzięki wsparciu z Funduszy Europejskich.