Biblioteki osobne ulotka
13.07.2017
Materiały wizualne
Podczas badań muzeów prywatnych i społecznych w Polsce trafiliśmy na niezwykły fenomen, praktycznie nieznany powszechnie – prywatne biblioteki działające publicznie. Istnieją na marginesie państwowego i samorządowego systemu bibliotecznego, niektóre nieprzerwanie od 1945 roku. Historia zamkniętej niestety trzy lata temu Łódzkiej Wypożyczalni Książek, liczona była od 1898 roku. W ostatnich latach powstają jednak nowe wypożyczalnie prywatnych księgo (i nie tylko!) zbiorów. Inne w formie, czasami bez stałej siedziby, ale nadal podtrzymujące podstawową idee – udostępnianie i upowszechnianie zasobów kulturowych. Działalność i znaczenie prywatnych bibliotek pozostają praktycznie niezbadane.

Zaplanowaliśmy dokładniejsze przyjrzenie się zjawisku tworzenia i prowadzenia prywatnych bibliotek w Polsce. Chcemy zbadać istniejące przypadki księgozbiorów (także archiwaliów, audio i wideotekom), wypożyczanych sąsiadom, pasjonatom, bibliofilom.

Fundacja Ari Ari

Zajmujemy się przeciwdziałaniem wykluczaniu ludzi marginalizowanych, mniejszości, uchodźców, osób z niepełnosprawnościami, zagrożonych ubóstwem. Współtworzymy działania edukacyjne, badawczo-naukowe i społeczne, zawsze otwarte, synkretyczne i interdyscyplinarne.

Celem Fundacji Ari Ari pozostaje służba ludziom, bez względu na ich pochodzenie i status, wydobywanie najcenniejszych przejawów aktywności człowieka oraz pomoc ponad wszelkimi granicami.

Wesprzyj nas

Realizujemy projekty aktywizacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami dzięki wsparciu z Funduszy Europejskich.