Badania: Galeria Browarna w Łowiczu

galerie niezależne

30.05.2017

Łowicz

Badania galerii niezależnych na Mazowszu.

Wizyta „w terenie”: Galeria Browarna w Łowiczu (ul. Podrzeczna 17), założona i prowadzona od 2000 roku przez Andrzeja Biernackiego, malarza (uczeń Jacka Siennickiego, Wydział Malarstwa ASP w Warszawie), pedagoga, kolekcjonera, krytyka sztuki, publicystę, wydawcę, ale przede wszystkim niezwykle energicznego człowieka.

Galeria Browarna w Łowiczu mieści się w zaprojektowanym przez Henryka Marconiego (1838), neoklasycystycznym budynku dawnego zboru ewangelicko-augsburskiego w Łowiczu, który Andrzej Biernacki remontował ponad dziewięć lat. Ta autorska galeria jest miejscem do obowiązkowego odwiedzenia. Świetne wystawy prac różnorodnych polskich artystów, uzupełnia szeroka działalność kulturalna: koncerty, warsztaty, promocje wydawnictw i upamiętnienia historii, wydarzeń, łowickich Żydów, mieszkańców miasta i okolic.

Badania prowadzimy w ramach projektu: Prywatne Podmioty Kultury 2017. Galerie niezależne – obserwacja uczestnicząca
Organizacja: Mazowiecki Instytut Kultury
Partnerstwo: Fundacja Ari Ari, Stowarzyszenie „Z Siedzibą w Warszawie”

Fundacja Ari Ari

Zajmujemy się przeciwdziałaniem wykluczaniu ludzi marginalizowanych, mniejszości, uchodźców, osób z niepełnosprawnościami, zagrożonych ubóstwem. Współtworzymy działania edukacyjne, badawczo-naukowe i społeczne, zawsze otwarte, synkretyczne i interdyscyplinarne.

Celem Fundacji Ari Ari pozostaje służba ludziom, bez względu na ich pochodzenie i status, wydobywanie najcenniejszych przejawów aktywności człowieka oraz pomoc ponad wszelkimi granicami.

Wesprzyj nas

Realizujemy projekty aktywizacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami dzięki wsparciu z Funduszy Europejskich.