Badania: audiodeskrypcje i redukowanie barier

2023

Polska

Realizujemy badania: audiodeskrypcje i redukowanie barier w dostępności kultury.
Zapraszamy szczególnie osoby niepełnosprawnościami wzroku do współpracy i udzielenia odpowiedzi na kilka zagadnień dotyczących udostępniania kultury i sztuki.

FORMULARZ ANKIETY do wypełnienia online

Dzięki Waszej pomocy uzyskamy informacje potrzebne do ulepszenia naszej działalności, oferty kinowej, jak i mediów udostępniających treści kultury.

Wypełniając ankietę, prosimy pamiętać, że nie ma dobrych ani złych odpowiedzi, liczy się Twoja opinia i ocena.

Ankieta jest w pełni anonimowa, a jej wyniki posłużą do lepszego organizowania działań udostępniających kulturę osobom z niepełnosprawnością wzroku.

FORMULARZ ANKIETY do wypełnienia online

Zapraszamy do wypełnienia ankiety!

Fundacja Ari Ari
| ariari.org
| ariari@ariari.org

| dla Box Office Lab Sp. z o.o w projekcie .„Badanie potencjału audiodeskrypcji jako narzędzia redukcji barier dostępu do kultury filmowej”

___
Polityka prywatności Fundacji Ari Ari

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej „RODO”), informujemy, że ankieta jest w pełni anonimowa, a wszelkie dane pozyskiwane są wyłącznie w celu przeprowadzenia badań i diagnozy społecznej oraz dalszego wykorzystania w celach statystycznych i analitycznych.

Fundacja Ari Ari przetwarza Państwa dane osobowe chroniąc wszelkie powierzone dane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadą najwyższej staranności. Gwarantujemy prywatność i bezpieczeństwo Państwa osobistych informacji.

___
Wysyłając ankietę: wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych i udzielonych odpowiedzi oraz zostałem poinformowany, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie, jak i mam prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia moich danych osobowych w dowolnej chwili.

Fundacja Ari Ari

Zajmujemy się przeciwdziałaniem wykluczaniu ludzi marginalizowanych, mniejszości, uchodźców, osób z niepełnosprawnościami, zagrożonych ubóstwem. Współtworzymy działania edukacyjne, badawczo-naukowe i społeczne, zawsze otwarte, synkretyczne i interdyscyplinarne.

Celem Fundacji Ari Ari pozostaje służba ludziom, bez względu na ich pochodzenie i status, wydobywanie najcenniejszych przejawów aktywności człowieka oraz pomoc ponad wszelkimi granicami.

Wesprzyj nas

Realizujemy projekty aktywizacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami dzięki wsparciu z Funduszy Europejskich.