Artykuł Leszka Tułodzieckiego – polecamy

2019

woj. dolnośląskie

Przeczytaj artykuł Leszka Tułodzieckiego pt. Muzyka leczy… czyli historia lądeckiej orkiestry uzdrowiskowej

fot. strona dolnyslask.travel

Orkiestra zdrojowa na wschodnich stokach Kotliny Kłodzkiej gra już prawie 200 lat. W urokliwym uzdrowisku nieustannie trwają starania o zachowanie wiedeńskiego klimatu muzycznego…

Artykuł na stronie: dolnyslask.travel

Autorami artykułów są uczestnicy warsztatów dziennikarskich dla osób niewidomych i słabowidzących zrealizowanych w ramach projektu: Wiedza i umiejętności pewnym krokiem do zatrudnienia – wsparcie potencjału społeczno-zawodowego oraz integracja osób niewidomych i słabowidzących, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Partnerzy projektu: Polski Związek Niewidomych Okręg Dolnośląski i Fundacja Ari Ari.

Fundacja Ari Ari

Zajmujemy się przeciwdziałaniem wykluczaniu ludzi marginalizowanych, mniejszości, uchodźców, osób z niepełnosprawnościami, zagrożonych ubóstwem. Współtworzymy działania edukacyjne, badawczo-naukowe i społeczne, zawsze otwarte, synkretyczne i interdyscyplinarne.

Celem Fundacji Ari Ari pozostaje służba ludziom, bez względu na ich pochodzenie i status, wydobywanie najcenniejszych przejawów aktywności człowieka oraz pomoc ponad wszelkimi granicami.

Wesprzyj nas

Realizujemy projekty aktywizacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami dzięki wsparciu z Funduszy Europejskich.