Archiwa Społeczne na Mazowszu (2018)
19.02.2019
Materiały wideo

| Archiwa społeczne – badanie uczestniczące |

Filmy dokumentujące działalność archiwów społecznych na Mazowszu (2018)

Opracowanie: Paweł Heppner (MediaSchool i Stowarzyszenie Z Siedzibą w Warszawie)

Realizacja w ramach projektu: Prywatne Podmioty Kultury 2018. Archiwa społeczne – badanie uczestniczące, realizowany przez Mazowiecki Instytut Kultury we współpracy z Fundacją Ari Ari i Fundacją Ośrodka KARTA,

#mik #okarta #ariari #archiwaspołeczne

Fundacja Ari Ari

Zajmujemy się przeciwdziałaniem wykluczaniu ludzi marginalizowanych, mniejszości, uchodźców, osób z niepełnosprawnościami, zagrożonych ubóstwem. Współtworzymy działania edukacyjne, badawczo-naukowe i społeczne, zawsze otwarte, synkretyczne i interdyscyplinarne.

Celem Fundacji Ari Ari pozostaje służba ludziom, bez względu na ich pochodzenie i status, wydobywanie najcenniejszych przejawów aktywności człowieka oraz pomoc ponad wszelkimi granicami.

Wesprzyj nas

Realizujemy projekty aktywizacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami dzięki wsparciu z Funduszy Europejskich.