Anton w Pałacu Branickich gra na fortepianie
12.11.2022
Materiały wideo

Незалежність 2022. Академія самодопомоги молодих людей з інвалідністю, Білосток | Samodzielność 2022. Akademia samopomocy młodzieży z niepełnosprawnościami, Białystok

АУДІООПИС | AUDIODESKRYPCJE

Підготовлено та розроблено польською та українською молоддю з вадами зору під час зустрічей у Білостоці у співпраці з Фонд Відкрита Kультура і Mистецтво з Познані.
Przygotowane i opracowane przez młodzież polską i ukraińską z niepełnosprawnościami wzroku podczas spotkań w Białymstoku we współpracy z Fundacja Otwieramy Kulturę i Sztukę z Poznania.

Співфінансовано Фондом розвитку освітньої системи (FRSE), в рамках програми Польсько-українська рада обміну молоддю 2022 за рахунок гранту Міністерства національної освіти.
Współfinansowanie Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE), w ramach programu Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży 2022 z dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Реалізація проекту: Фонд Арі Арі
Realizacja projektu: Fundacja Ari Ari

Білосток, 16-23 вересня 2022 року
Białystok 16-23 września 2022

Współpraca | Співпраця:: ХЦРМІ «Право вибору» (Харків) | Pravo Vybora (Charków), Харківський спеціальний навчально-виховний комплекс ім. В.Г. Короленка (Харків) | Charkowskie Centrum Edukacyjno-Wychowacze im. W.G. Korolenki (Charków), Бачити серцем (Київ) / Zobacz Sercem (Kijów). Okręg Podlaski Polskie Związek Niewidomych | Підляське окружне Польське товариство сліпих, Tyflokom | Тифлоком, Fundacja Otwieramy Kulturę i Sztukę | Фонд Відкрита Kультура і Mистецтво

@Samodzielność 2022. Akademia samopomocy

Fundacja Ari Ari

Zajmujemy się przeciwdziałaniem wykluczaniu ludzi marginalizowanych, mniejszości, uchodźców, osób z niepełnosprawnościami, zagrożonych ubóstwem. Współtworzymy działania edukacyjne, badawczo-naukowe i społeczne, zawsze otwarte, synkretyczne i interdyscyplinarne.

Celem Fundacji Ari Ari pozostaje służba ludziom, bez względu na ich pochodzenie i status, wydobywanie najcenniejszych przejawów aktywności człowieka oraz pomoc ponad wszelkimi granicami.

Wesprzyj nas

Realizujemy projekty aktywizacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami dzięki wsparciu z Funduszy Europejskich.