AriAri

DZIEDZICTWO KULTUROWE


 
Zajmujemy się rozmaitymi aktywnościami, działaniami i przedsięwzięciami obejmującymi zasoby kultury materialnej i niematerialnej. Ideą przewodnią jest różnorodne podejmowanie dziedzictwa kulturowego, raczej w nieoczywisty sposób, ale i zawsze we współpracy z ludźmi i społecznościami żyjącymi współcześnie.

Prowadzimy regularne działania animacyjne, edukacyjne i badawcze. Realizujemy prezentacje, wystawy, przeglądy kinowe, "śledztwa w historii", filmy dokumentalne, prace archeologiczne, publikacje, warsztaty teatralne, gry planszowe i internetowe, pogłębione szkolenia specjalistyczne, teatralne ćwiczenia, akcje artystyczne, porządkowanie cmentarzy, czy odtwarzanie ludowych zwyczajów. Jednak bez względu na formę wyrazu, metoda pracy pozostaje niezmiennie ta sama: spotkania i rozmowy.

Najczęściej zajmujemy się zachowaniem, ochroną i popularyzacją kulturowych wartości, zjawisk i rzeczy. Cechą charakterystyczną wszelkich „dóbr kulturowych” jest ich przemijalność. Od wielu lat zabiegamy o przywracania pamięci o materialnym i niematerialnym dziedzictwie wielokulturowych społeczności małych miejscowości i oddalonych od centrów regionów. Jesteśmy przekonani, że współpraca przy zachowaniu kulturowego dziedzictwa to także działanie dla współczesnych i przyszłych pokoleń.

Chcemy przypominać o niezwykłych społecznościach żydowskich, ormiańskich, tatarskich, karaimskich, ukraińskich, niemieckich, olenderskich, polskich, czy rosyjskich, albo i inaczej: ewangelikach, muzułmanach, katolikach, menonitach, prawosławnych, wyznawcach judaizmu. Znamiennym jest los cmentarzy, szczególnie żydowskich i ewangelicko-augsburskich, które uległy całkowitej dewastacji. W większości przypadków to całkowicie zarośnięte, zasypane, „niewidzialne” miejsca, a jednak przetrwały zachowując swój sakralny charakter.

2014
Sulejówek, Miechów, Kielce, Grębocin, Owińska
2014
Kujawy: Włocławek, Plowce, Radziejów, Osięciny, Izbica Kujawska, Kowal, Lubraniec, Smólnik, Mursk, Pasieka , Tymień, Sarnowo, Siarczyce, Czuple, Dąbrowa Biskupia, Mleczkowo, Chlewiska, Wieniec, Bachórka, Rybitwy, Łęg Witoszyn, Skibin
2014
Andrychów, Lanckorona, Miechów, Niegowić, Sulejówek, Starachowice
2013
Zalew Włocławski, Wlocławek, Płock, Dobrzyń nad Wisłą, Nowy Duninów
2012
Włocławek (woj. kujawsko-pomorskie)
2010
Kowal, Włocławek, Nieszawa, Komorów