AriAri
Самостоятельность. Польско-русские аудиодескрипции 2021

Polska, Rosja
2021

Realizujemy spotkań polskiej i rosyjskiej młodzieży z niepełnosprawnościami pod hasłem: nasze przestrzeń codzienna i niecodzienna komunikacja.

Samodzielność. Audiodeskrypcje polsko-rosyjskie 2021

Tematem przewodnim zdalnych spotkań jest wzajemne poznawanie i opisywanie swojej przestrzeni codziennej - w Polsce i w Rosji. Dla niewidomych i słabowidzących osób to ogromnie ważna, zasadnicza życiowo kwestia – poznać i przygotować przyjazną przestrzeń, bliską i daleką dla pełnego, codziennego i społecznego funkcjonowania.

Podczas spotkań zdalnych poznajemy Polskę i Rosję, kulturę, języki, równocześnie biorąc udział w cyklu warsztatów audiodeskrypcji, echolokacji, orientacji w przestrzeni, także z wykorzystaniem urządzeń mobilnych.

Zajęcia online są otwarte i na inne tematy, interesujące uczestników spotkań polsko-rosyjskich. W trakcie zajęć powstał kolejny cykl zajęć, warsztatów, praktycznych wskazówek, wiedzy i doświadczeń dla osób z niepełnosprawnościami  i nie tylko, opracowanych podczas wspólnych spotkań online.

PODCASTY: SAMODZIELNOŚĆ. AUDIODESKRYPCJE POLSKO-ROSYJSKIE 2021

SPOTKANIA ZDALNE 2021
Audiodeskrypcje polsko-rosyjskie. O sobie, miejscach, udostępnieniach, język polskim i rosyjskim
Audiodeskrypcje polsko-rosyjskie. Jakimi zmysłami kręgowce poznają świat. ZOO w Poznaniu
Audiodeskrypcje polsko-rosyjskie .Technologie mobilne
Audiodeskrypcje polsko-rosyjskie. Komunikacja do samodzielności 2 - Agnieszka Dudzińska Kwasiborska
Audiodeskrypcje polsko-rosyjskie. Zasady dobrej komunikacji – Aneta LempartСотрудничество | Współpraca
Фонд Ари Ари (Бидгощ) | Fundacja Ari Ari (Bydgoszcz) | Organizacja Perspektywa z Niżnego Nowogrodu | Организация «Перспектива» из Нижнего Новгорода | Fundacja Otwieramy Kulturę i Sztukę (Poznań) | Фонд Мы Oткрываем Kультуру и Искусство (Познань) | K-PSOSW dla Dzieci Niewidomych w Bydgoszczy | K-PSOSW для слепых детей в Быдгоще | Fundacja Fantazmat | Фонд Фантазмат | Tyflokom | Тифлоком | Ośrodek Hipoterapii i Rehabilitacji Tęcza w Jaksicach | Центр гипотерапии и реабилитации Радуга в Якшице

Współfinansowane przez Centrum Polsko Rosyjskiego Porozumienia i Dialogu, w programie Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży 2021 Zdalnie.
Софинансируется Центром Польско-Российского Взаимопонимания и Диалога, в программе Польско-Российского Молодежного Обмен 2021 Удаленно.