AriAri
woj. dolnośląskie

woj. dolnośląskie
2021 - 2023

Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej 30 osób z niepełnosprawnościami, w tym z niepełnosprawnością narządu wzroku, z niepełnosprawnością sprzężoną, z zaburzeniami psychicznymi, całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, z woj. dolnośląskiego, ze znacznym lub umiarkowanym lub lekkim stopniem niepełnosprawności w wieku 18-65 lat, biernych zawodowo lub bezrobotnych (zakwalifikowanych do III profilu pomocy), zagrożonych wielokrotnym wykluczeniem i ubóstwem.

Integracja i aktywizacja szansą na rozwój

Wspólnie będziemy realizowali działania pozwalające na wzrost umiejętności i kompetencji społecznych, życiowych, samodzielności, kwalifikacji zawodowych, kompetencji cyfrowych i podniesienie kompetencji społecznych osób z otoczenia. Udział w projekcie jest bezpłatny i skierowany jest do osób, które:
- mieszkają na terenie województwa dolnośląskiego (oświadczenie o miejscu zamieszkania),
- są osobami z niepełnosprawnościami – w tym: z niepełnosprawnością narządu wzroku (osoby niewidome lub słabowidzące) LUB z niepełnosprawnością sprzężoną LUB osobami z zaburzeniami psychicznymi (w tym  z niepełnosprawnością intelektualną) LUB osobami z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi i posiadają aktualne orzeczenie o znacznym, umiarkowanym lub lekkim stopniu niepełnosprawności (lub dokument równoważny),
- są bierne zawodowo lub są osobami bezrobotnymi,
- są w wieku 18-65 lat.

Efektem działań podjętych w ramach projektu będzie wzrost poziomu umiejętności społeczno-zawodowych, samodzielnego i bezpiecznego przemieszczania się, motywacji oraz gotowości do podjęcia pracy przez Uczestników Projektu. Osoby biorące w nim udział rozwiną dotychczasowe  lub nabędą nowe kompetencje i kwalifikacje zawodowe potwierdzone certyfikatami, uzyskają również przygotowanie i doświadczenie zawodowe. Po zakończeniu projektu (między innymi):
- co najmniej 24 osoby uzyskają kwalifikacje lub kompetencje zawodowe,
- co najmniej 18 osób będzie poszukiwać pracy,
- co najmniej 5 osób podejmie pracę zawodową, w tym otworzy działalność gospodarczą na własny rachunek.

Aktywizacja uczestników projektu będzie realizowana według Indywidualnych Ścieżek Reintegracji, opracowanych  przez zespół specjalistów. W ramach projektu oferujemy:
- indywidualne poradnictwo specjalistyczne: psychologiczne, tyflopedagogiczne, prawne, z zakresu kreowania wizerunku i inne,
- indywidualne zajęcia z zakresu samodzielnego poruszania się – orientacja przestrzenna,
- indywidualne zajęcia z zakresu wykorzystywania nowoczesnych technologii wspomagających funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością wzroku – obsługa smartfonów i tabletów,
- indywidualne  doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy,
- grupowe treningi motywacji i umiejętności społecznych oraz warsztaty dla osób z najbliższego otoczenia – opiekunów,
- grupowe warsztaty kompetencji życiowych – zarządzanie budżetem domowym,  uprawnienia osób niepełnosprawnych, rodzaje sprzętu rehabilitacyjnego, zasady pozyskiwania dofinansowania do sprzętu i inne,
- grupowe kursy komputerowe przygotowujące do uzyskania europejskiego certyfikatu umiejętności komputerowych,  
- grupowe warsztaty aktywnego poszukiwania pracy z wykorzystaniem Internetu,
- indywidualne kursy zawodowe ,
- płatne staże zawodowe,
- wsparcie dla opiekunów osób biorących udział w projekcie,
- komplet materiałów szkoleniowych, w tym elektroniczne nośniki pamięci, podręczniki, białe laski orientacyjne lub sygnalizacyjne,
- wyżywienie, zakwaterowanie i ubezpieczenie oraz pomoc wolontariuszy podczas szkoleń grupowych.

Szczegółowe informacje:
tel. 696483472
tel. 500634415
tel. 796827056
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Biuro projektu:
ul. Tadeusza Kościuszki 80 a
50 - 441 Wrocław
wtorek i czwartek od 10.00 do 14.00

____
Projekt został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020; Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1. Aktywna integracja; Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja - konkursy horyzontalne. Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej oraz Budżetu Państwa: 1 291 908,00 PLN. Całkowita wartość projektu: 1 520 190,00 PLN
Okres realizacji:  04. 2021 do 12.2022

Do pobrania:

1-dsformularz-zgloszeniowyup.doc - pobrań: 124, rozmiar: 162 KB
2-ds-oswiadcz-rodouczestnik-projektu.doc - pobrań: 115, rozmiar: 107 KB
3-formularz-zgloszeniowy-osoby-z-otoczenia-ds2.docx - pobrań: 115, rozmiar: 70.34 KB
4-oswiadczenierodoosoba-z-otoczenia-zal4-ds2.doc - pobrań: 111, rozmiar: 107 KB
6-dsbroszura-informacyjna-o-projekcie.doc - pobrań: 115, rozmiar: 95 KB
harmonogrammentords-04042022.docx - pobrań: 105, rozmiar: 60.1 KB
8-test-kompetencji-cyfrowychup.docx - pobrań: 82, rozmiar: 65.83 KB