AriAri
kujawsko-pomorskie

kujawsko-pomorskie
2021-2023

Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej 40 osób z niepełnosprawnościami, w tym z niepełnosprawnością narządu wzroku, z niepełnosprawnością sprzężoną, z zaburzeniami psychicznymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, z woj. kujawsko-pomorskiego, ze znacznym lub umiarkowanym lub lekkim stopniem niepełnosprawności w wieku 18-65 lat, biernych zawodowo, zagrożonych wielokrotnym wykluczeniem i ubóstwem.

Wiedza i umiejętności dla aktywności osób z niepełnosprawnościami II

Wspólnie będziemy realizowali działania pozwalające na wzrost umiejętności i kompetencji społecznych, życiowych, samodzielności, kwalifikacji zawodowych, kompetencji cyfrowych i podniesienie kompetencji społecznych osób z otoczenia.

Udział w projekcie jest bezpłatny i skierowany jest do osób, które: 

- mieszkają na terenie województwa kujawsko – pomorskiego (oświadczenie o miejscu zamieszkania),

- są osobami z niepełnosprawnościami – w tym: z niepełnosprawnością narządu wzroku (ososoby niewidome lub słabowidzące) LUB z niepełnosprawnością sprzężoną LUB osobami z zaburzeniami psychicznymi (w tym  z niepełnosprawnością intelektualną) LUB osobami z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi i posiadają aktualne orzeczenie o znacznym, umiarkowanym lub lekkim stopniu niepełnosprawności (lub dokument równoważny),

- są bierne zawodowo,

- są w wieku 18-65 lat.


Efektem działań podjętych w ramach projektu będzie wzrost poziomu umiejętności społeczno-zawodowych, samodzielnego i bezpiecznego przemieszczania się, motywacji oraz gotowości do podjęcia pracy przez Uczestników Projektu. Osoby biorące w nim udział rozwiną dotychczasowe  lub nabędą nowe kompetencje i kwalifikacje zawodowe potwierdzone certyfikatami, uzyskają również przygotowanie i doświadczenie zawodowe. Po zakończeniu projektu (między innymi):
- co najmniej 40 osób uzyska kwalifikacje lub kompetencje zawodowe,
- co najmniej 24 osoby będą poszukiwały pracy,
- co najmniej 8 osób podejmie pracę zawodową, w tym otworzy działalność gospodarczą na własny rachunek.

Aktywizacja uczestników projektu będzie realizowana według Indywidualnych Ścieżek Reintegracji, opracowanych  przez zespół specjalistów.

W ramach projektu oferujemy:
- indywidualne poradnictwo specjalistyczne: psychologiczne, tyflopedagogiczne, prawne, z zakresu kreowania wizerunku i inne,
- indywidualne zajęcia z zakresu samodzielnego poruszania się – orientacja przestrzenna,
- indywidualne zajęcia z zakresu wykorzystywania nowoczesnych technologii wspomagających funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością wzroku – obsługa smartfonów i tabletów,
- indywidualne  doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy,
- grupowe treningi motywacji i umiejętności społecznych oraz warsztaty dla osób z najbliższego otoczenia – opiekunów,
- grupowe warsztaty kompetencji życiowych – zarządzanie budżetem domowym,  uprawnienia osób niepełnosprawnych, rodzaje sprzętu rehabilitacyjnego, zasady pozyskiwania dofinansowania do sprzętu i inne,
- grupowe kursy komputerowe przygotowujące do uzyskania europejskiego certyfikatu umiejętności komputerowych,  
- grupowe warsztaty aktywnego poszukiwania pracy z wykorzystaniem internetu,
- indywidualne kursy zawodowe ,
- płatne staże zawodowe,
- wsparcie dla opiekunów osób biorących udział w projekcie,
- komplet materiałów szkoleniowych,podręczniki, białe laski orientacyjne lub sygnalizacyjne,
- wyżywienie, zakwaterowanie i ubezpieczenie oraz pomoc wolontariuszy podczas szkoleń grupowych.

Szczegółowe informacje:
tel. 668453507
tel. 796827056

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Biuro projektu, ul. Pestalozziego 3, 85-095 Bydgoszcz
wtorek i czwartek od 10.00 do 14.00


Projekt został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 – 2020; Oś Priorytetowa IX Solidarne Społeczeństwo, Działanie 9.2. Włączenie społeczne; Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne. Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej oraz Budżetu Państwa: 1 125 487,20 PLN. Całkowita wartość projektu: 1 324 189,20  PLN
Okres realizacji:  09. 2021 do 06.2023

Dokumenty zgłoszeniowe:
- Uczestnik projektu – osoba niepełnosprawna:
- Formularz zgłoszeniowy 1,
- Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – zał.9 UP,
- Dodatkowo, należy zapoznać się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.
- Osoba z otoczenia – opiekun uczestnika projektu:
- Formularz zgłoszeniowy 1a,
- Zgoda na przetwarzanie danych – zał.4 , otoczenie,
- Dodatkowo, należy zapoznać się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie,
(dokumenty uzupełniające i wzory zaświadczeń z ZUS i US)

Do pobrania:

2-oswiadczenei-uczestnika-zal9v2-kpii.docx - pobrań: 104, rozmiar: 65.45 KB
4-oswiadczenie-osoby-z-otoczenia-zal4v2-kpii.docx - pobrań: 97, rozmiar: 65.33 KB
6-broszura-informacyjna-o-projekcie-kp-ii.doc - pobrań: 97, rozmiar: 105.5 KB
przykladowe-zaswiadczenie-z-zus.pdf - pobrań: 97, rozmiar: 619.69 KB
przykladowo-wypelniony-wniosek-us-7-do-zus.pdf - pobrań: 103, rozmiar: 2.09 MB
wykaz-gminrewitalizacja.pdf - pobrań: 101, rozmiar: 764.88 KB