AriAri
woj. opolskie

woj. opolskie
2020

Celem głównym jest zaktywizowanie zawodowe, ułatwienie zatrudnienia i włączenie społeczne 20 osób niewidomych lub słabowidzących zamieszkujących w województwie opolskim.

Wiedza i umiejętność krokiem do aktywności

Efektem działań podjętych w ramach projektu będzie wzrost poziomu umiejętności społeczno-zawodowych, samodzielnego i bezpiecznego przemieszczania się, motywacji oraz gotowości do podjęcia pracy przez Uczestników Projektu. Osoby biorące w nim udział rozwiną dotychczasowe lub nabędą nowe kompetencje i kwalifikacje zawodowe potwierdzone certyfikatami, uzyskają również przygotowanie i doświadczenie zawodowe. Aktywizacja uczestników projektu będzie realizowana według Indywidualnych Planów Działań, opracowanych  przez zespół specjalistów.

Projekt skierowany jest do 20 osób, które:
- mieszkają na terenie województwa opolskiego, złożą oświadczenie o miejscu zamieszkania,
- są osobami z niepełnosprawnością narządu wzroku i/lub innymi niepełnosprawnościami i posiadają aktualne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (lub dokument równoważny), są bierne lub nieaktywne zawodowo,
- są w wieku 18-65 lat,
- udział w projekcie jest bezpłatny.

Projekt zakłada również udział 20 osób z najbliższego otoczenia osób niepełnosprawnych.

W ramach projektu oferujemy:
- Indywidualne poradnictwo specjalistyczne: psychologiczne, tyflopedagogiczne, prawne, z zakresu kreowania wizerunku i inne,
- Indywidualne zajęcia z zakresu samodzielnego poruszania się – orientacja przestrzenna,
- Indywidualne zajęcia z zakresu wykorzystywania nowoczesnych technologii wspomagających funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością wzroku – obsługa Smartfonów i tabletów,
- Indywidualne  doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy,
- Grupowe treningi motywacji i umiejętności społecznych oraz warsztaty dla osób z najbliższego otoczenia – opiekunów,
- Grupowe warsztaty kompetencji życiowych – zarządzanie budżetem domowym,  uprawnienia osób niepełnosprawnych, rodzaje sprzętu rehabilitacyjnego, zasady pozyskiwania dofinansowania do sprzętu i inne,
- Grupowe kursy komputerowe przygotowujące do uzyskania Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych,  
- Grupowe warsztaty aktywnego poszukiwania pracy z wykorzystaniem Internetu,
- Indywidualne kursy zawodowe,
- Płatne staże zawodowe,
- Wsparcie dla opiekunów osób biorących udział w projekcie,
- Komplet materiałów szkoleniowych, w tym elektroniczne nośniki pamięci, podręczniki, białe laski orientacyjne lub sygnalizacyjne,
- Płatne wersje aplikacji lub akcesoria do Smartfonów lub inne drobne urządzenia wspomagające osoby niepełnosprawne,
- Wyżywienie, zakwaterowanie i ubezpieczenie oraz pomoc wolontariuszy podczas szkoleń grupowych.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Dokumenty zgłoszeniowe:
- Uczestnik projektu – osoba niepełnosprawna:
- Uczestnik Projektu ON – formularz zgłoszeniowy,
- Uczestnik Projektu ON – zgoda na przetwarzanie danych,
- Uczestnik Projektu ON – test kompetencji cyfrowych,
- Kopia aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub dokumentu równoważnego,
- Dodatkowo, należy zapoznać się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.
- Osoba z otoczenia – opiekun uczestnika projektu:
- Otoczenie – formularz zgłoszeniowy,
- Otoczenie – zgoda na przetwarzanie danych,
- Dodatkowo, należy zapoznać się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Po zakończeniu projektu (między innymi):
- co najmniej 16 osób uzyska kwalifikacje zawodowe,
- co najmniej 11 osób będzie poszukiwało pracy,
- co najmniej 7 osób podejmie pracę zawodową, w tym otworzy działalność gospodarczą na własny rachunek.


Szczegółowe informacje uzyskać można:
Telefoniczne: 668 289 915
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wiedza i umiejętność krokiem do aktywności. Projekt został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 –2020, Oś Priorytetowa  VIII Integracja społeczna; Działania 8.2 Włączenie społeczne.

Okres realizacji: od 30 września 2019 do 31 marca2021
Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej oraz Budżetu Państwa: 733 223,20 PLN
Całkowita wartość projektu: 773 063,20 PLN

 

Do pobrania:

2uczestnik-projektu-on-formularz-zgloszeniowyp.docx - pobrań: 1084, rozmiar: 784.06 KB
5-otoczenie-formularz-zgloszeniowy-p.docx - pobrań: 1023, rozmiar: 776.06 KB
6-otoczenie-zgoda-na-przetwarzanie-danych-p.docx - pobrań: 594, rozmiar: 774.15 KB
7-o-projekcie-material-informacyjny-p.docx - pobrań: 235, rozmiar: 825.24 KB
8-harmonogram-realizacji-opolski-2021.docx - pobrań: 210, rozmiar: 14.91 KB
9-regulamin-zwrotu-kosztow-dojazdu-opo.pdf - pobrań: 223, rozmiar: 327.14 KB