AriAri
Samodzielność 2017

Bydgoszcz, Jaksice, Inowrocław
2017

Przeprowadziliśmy spotkanie polskiej i ukraińskiej młodzieży z problemami wzroku pt. Dźwiękowa mapa Kujaw. Spotkania polsko-ukraińskie młodzieży z dysfunkcją wzroku.

Spotkania polsko-ukraińskie młodzieży z dysfunkcją wzroku

Uczestnikami była młodzież w wieku 12-18, uczniowie szkół przy ośrodkach specjalnych dla dzieci i młodzieży niewidomej i słabowidzącej, niepełnosprawnej z Polski i Ukrainy. Młodzież ukraińska pochodziła z Charkowa, Kijowa i Równego, a młodzież polska to mieszkańcy Jaksic, Bydgoszczy i okolic (Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabowidzących i Niewidomych w Bydgoszczy oraz Ośrodka Hipoterapii i Rehabilitacji Tęcza w Jaksicach).

Zarówno zajęcia i spotkania z wykorzystaniem różnych metod terapii i rehabilitacji, jak i integracyjne, miały na celu wzajemne poznawanie i nawiązywanie kontaktów. Szczególnie ważnym było  poznawanie przez młodych uczestników osób niewidomych i słabowidzących z obu krajach, sytuacji osób niepełnosprawnych i sposobów wspierania środowisk i osób, zwłaszcza z problemami wzroku. W ramach zajęć wprowadzane były elementy edukacji globalnej, przybliżające współzależności systemów kulturowych, ekonomicznych, społecznych i politycznych. Podczas warsztatów korzystaliśmy z metod pracy z dźwiękami, technologiami informatycznymi i urządzeniami ułatwiającymi osobom niewidzącym dostęp do różnorodnych treści kultury.


Współpraca:
Bydgoszcz, Ośrodek im. L. Braille / Центр им. L Брейлл
Jaksice,  Ośrodek Hipoterapii "Tęcza" / Иппотерапия центр «Радуга»
Inowrocław, Centrum Terapii, Rewalidacji i Wspomagania Rozwoju oraz Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny ,,SOWA” /
Центр Терапии, Ревалидация поддержка и развитие и Терапевтический детский сад Пункт Непубличного,, Сова "
Bydgoszcz, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego / Университет Казимежа Велики
Bydgoszcz, Goalball / Голбол
Харківський спеціальний навчально-виховний комплекс ім. В.Г. Короленка
ХЦРМІ «Право вибору», Харків
Бачити серцем, Kiev

Wsparcie i finansowanie:
NCK, Polsko-Ukraińska Wymiany Młodzieży
Miasto Bydgoszcz