AriAri
Spotkania młodzieży z dysfunkcją wzroku

Bydgoszcz
2017

Projekt był serią spotkań młodzieży polskiej i ukraińskiej z dysfunkcją wzroku w Polsce i na Ukrainie, która opracowywała swoją mapę Bydgoszczy, złożoną z nagrań przestrzeni miejskiej.

Dźwiękowa mapa Bydgoszczy

Tematem przewodnim spotkań była próba praktycznej odpowiedzi na zagadnienia samodzielności i orientacja w przestrzeni. Podczas całej serii warsztatów i spotkań ustalaliśmy: jak dostosować i przygotować przestrzeń przyjazną dla pełnego, społecznego funkcjonowania. Wspólnie z młodymi uczestnikami sprawdziliśmy, czy osoby z problemami wzroku mogą˛ swobodnie zwiedzić´ miasto, odwiedzić znajomych, korzystać z przestrzeni publicznej. Podczas działań skorzystaliśmy z metod typograficznych, audi-deskrypcji i opisów dźwiękowych przestrzeni, przygotowywanymi także od ich rozpowszechniania. Spotkania były znakomitą okazją do poznawania oraz promowania Bydgoszczy wśród młodzież z innych krajów, jak i prezentacji miasta w Polsce i na Ukrainie. Powstało kilkadziesiąt nagrań różnych przestrzeni Bydgoszczy, rozpoznawalnych, jak magiczna Wyspa Młyńska, niezwykły Ogród Botaniczny, ale i mniej oczywiste bydgoskie ulice, zaułki i place zabaw.

Nagrania poddane zostały transkrypcji, audiodeskrypcji, opracowaniom dźwiękowym i wizualnym. Efekty pracy młodzieży niewidomej i słabowidzącej znaleźć można jako mini audio broszury w odnośnikach:

audio
Bydgoszcz dźwiękowa_2017_spacery audiodeskrypcyjne (soundcloud)

video
Dźwiękowa mapa Bydgoszczy_Wyspa_Młyńska (vimeo)

transkrypcje
Dźwiękowa mapa Bydgoszczy.Transkrypcja nagrania (ariari.org)


Wsparcie i finansowanie:
Miasto Bydgoszcz
Polsko-Ukraińska Wymiany Młodzieży