AriAri
Wspieramy prywatne muzea i ośrodki kultury na Mazowszu

Wyszogród
22.10.2017

Zrealizowaliśmy kolejne spotkanie z cyklu: Jak lokalnie budować kapitał społeczny i ekonomiczny, czyli szkolenia wspierające twórców i organizatorów prywatnej działalności kulturalnej na Mazowszu.

Warsztaty w Muzeum Wisły w Wyszogrodzie

W wyszogrodzkim Muzeum Wisły prowadzona była seria warsztatów i szkoleń, wraz ze stałym elementem spotkań: prezentacją instytucji goszczącej i integracją uczestników. Program obejmował zróżnicowane zajęcia i ćwiczenia:

Współpraca międzysektorowa - Marcin Mitzner
Jak efektywnie budować relacje - Joanna Frąckiewicz i Joanna Niekraszewicz | Metaforyrozwojowe.pl
Budowanie partnerstw przy wykorzystaniu niefinansowych potencjałów - swojego i lokalnego środowiska - Martyna Cziszewska
Jak przygotować krótki materiał video? Wizytówka filmowa - Grzegorz Szczepaniak
Zwiedzanie Muzeum Wisły w Wyszogrodzie


*Martyna Cziszewska - architektka krajobrazu, edukatorka, animatorka kultury, doktorantka w Katedrze Sztuki Krajobrazu SGGW w Warszawie. Współpracowała m.in. z Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie, Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Autorka koncepcji BIENNALE NIEUŻYTKÓW, w ramach którego prowadzi serie badań, działań, spotkań i warsztatów podejmując próbę dyskusji na temat kulturotwórczego potencjału miejskich nieużytków.

*Joanna Frąckiewicz - trenerka. Wrażliwa na innych i uważna na siebie w procesie zmiany/rozwoju. Wszechstronna artystka: od śpiewu, poprzez pisarstwo do malarstwa. Na Metaforyrozwojowe.pl tworzy bajki, współtworzy i redaguje treść strony.

*Joanna Niekraszewicz - coach, ewaluatorka procesów zmiany i rozwoju. Specjalizuje się w partycypacyjnej ewaluacji rozumianej jako określanie wartości (a nie, jak powszechnie przyjęto, ocenie). Na Metaforyrozwojowe.pl zajmuje się współtworzeniem treści, stroną techniczną i organizacyjną całego przedsięwzięcia.

*Marcin Mitzner – trener STOP, twórca gier i animator. Absolwent Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych, Szkoły Trenerów Organizacji Pozarządowych i Szkoły Treningu Grupowego. Prezes Federacji MAZOWIA, która skupia organizacje pozarządowe na Mazowszu. Współpracuje z kilkunastoma organizacjami i instytucjami z całej Polski przy realizacji projektów z zakresu partycypacji, współpracy międzysektorowej, reformy oświatowej i animacji środowisk lokalnych.

*Grzegorz Szczepaniak – reżyser, laureat wielu nagród filmowych. Absolwent Uniwersytetu Muzycznego w Warszawie, Państwowej Szkoły Filmowej w Łodzi oraz kursu dokumentalnego DokPro w Szkole Wajdy w Warszawie. Twórca filmu „Ślimaki”, który zdobył łącznie 12 nagród, m.in. w Czechach, Holandii oraz Stanach Zjednoczonych. Jego drugi film, „Najbrzydszy Samochód Świata”, otrzymał m.in. nagrodę Złotego Lajkonika dla najlepszego filmu polskiego podczas 57. Krakowskiego Festiwalu Filmowego.

Więcej o programie: Jak lokalnie budować kapitał społeczny i ekonomiczny. Wspieramy prywatne muzea i ośrodki kultury na Mazowszu

Dofinansowane w ramach programu Województwa Mazowieckiego pt. Działalność na rzecz organizacji pozarządowych.