AriAri

Skępe
21.05.2022

21 maja 2022 roku w Sali OSP w Skępem odbył się Wernisaż Wędrownych Wystaw, czyli prezentacja dwóch wystaw: „Skępe do poczytania” oraz „136. Toruńskie Spacery Fotograficzne”.

Wernisaż wędrownych wystaw

„Skępe do poczytania” to wystawa bazująca na nieregularniku Fundacji Ari Ari „Kurier. Notatki z terenu”. Czasopismo, z licznymi publikacjami autorów z Ziemi Dobrzyńskiej, ogromnie zaangażowanej w redagowanie czasopisma - Bożeny Ciesielskiej ze Skępego, porusza tematy historii lokalnej i kultury.

Wystawa „136. Toruńskie Spacery Fotograficzne” jest z kolei okazją do obejrzenia fotografii regionu wykonanych w ramach ubiegłorocznego projektu „Wędrowny Uniwersytet Etnograficzny”.

Wystawę przez najbliższe tygodnie można oglądać w Sali OSP w Skępem przy ulicy Dobrzyńskiej 1.

Współorganizatorzy wystaw: Małe Muzeum w Skępem, Urząd Miasta i Gminy Skępe, Miejski-Gminny Ośrodek Kultury w Skępem, Ochotnicza Straż Pożarna w Skępem, Stowarzyszenie Grupa Historyczno-Poszukiwawcza Gustaw; Skępe, Lipnowska Grupa Literacka oraz Fundacja Ari Ari

Fotografie: Bożena i Sławomir Ciesielscy