AriAri

warsztaty zdalne
24-02-2022

"Fundacja Ari Ari niniejszym przeprasza spółkę "MIĘDZYNARODOWY INSTYTUT DR SVETLANY MASGUTOVEJ" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością za bezprawne wykorzystanie w ramach prowadzonej działalności znaków towarowych oraz praw własności intelektualnej należących do Spółki. Niniejszym wyrażamy ubolewanie, iż swym działaniem naraziliśmy Spółkę na straty wizerunkowe i finansowe".

"Fundacja Ari Ari niniejszym przeprasza spółkę "MIĘDZYNARODOWY INSTYTUT DR SVETLANY MASGUTOVEJ" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością za bezprawne wykorzystanie w ramach prowadzonej działalności znaków towarowych oraz praw własności intelektualnej należących do Spółki. Niniejszym wyrażamy ubolewanie, iż swym działaniem naraziliśmy Spółkę na straty wizerunkowe i finansowe".