AriAri
Wspieramy prywatne muzea i ośrodki kultury na Mazowszu

Góra Kalwarii
28.12.2017

W 2017 roku zorganizowaliśmy cykl seminariów i szkolenia wspierające twórców i organizatorów prywatnej działalności kulturalnej na Mazowszu.

Wizytówka filmowa: Prywatne Muzeum Regionalne Bożeny i Wojciecha Prus-Wiśniewskich w Górze Kalwarii

Były to warsztaty i jednocześnie budowanie aktywnego środowiska przedstawicieli lokalnych podmiotów kultury. Spotkania będą koncentrowały się wokół konkretnych zagadnień:
• jak i gdzie pozyskiwać pieniądze na działalność?
• jak budować wizerunek instytucji przy wykorzystaniu sieci internetowej i mediów społecznościowych?
• jak dobrze i efektywnie współpracować z otoczeniem społecznym, biznesowym i administracyjnym?

Podczas spotkań opracowane zostały filmowe wizytówki części z uczestników, w których prezentowane są praktyczne porady dla animatorów kultury.  Przedstawiamy premierową wizytówkę:

Prywatne Muzeum Regionalne Bożeny i Wojciecha Prus-Wiśniewskich w Górze Kalwarii
opracowanie i montaż: Grzegorz Szczepaniak

Dofinansowane w ramach programu Województwa Mazowieckiego pt. Działalność na rzecz organizacji pozarządowych.