Samodzielność. Szkolenia dla trenerów tyfloterapii w Armenii i Gruzji

baner_samodzielnosc_II

Armenia


Podsumowanie działań

Zapraszamy do lektury sprawozdania z ormiańskiej części projektu.

Więcej…
 
O wykładach i Uniwersytecie

Akcje społeczne - wykłady i oznakowanie uniwersytetu w Erywaniu. Podczas szkoleń tyflologicznych w Erywaniu przeprowadziliśmy kilkanaście dodatkowych działań. Najważniejszym ich celem było upowszechnienie informacji o problemach osób niewidomych i różnych formach terapii, także tej często słabo uświadamianej - terapii społeczeństwa.

Więcej…
 
Szkolenia praktyczne w Armenii

Trzytygodniowe kursy przygotowujące instruktorów nauczania orientacji przestrzennej i lokomocji, prowadzone były w Armenii od 7 do 25 listopada 2011, przez znakomite instruktorki orientacji: Stanisławę Klimek, Alinę Talukder i Lucynę Zaleską oraz wybitnego specjalistę tyflografiki i tyflokartografii Marka Jakubowskiego. Zajęcia zaczęły się jeszcze podczas części teoretycznej, stanowiąc pokaz dla uczestników oraz uzupełnienie wiedzy tyflologicznej. Szczególnie wiele czasu instruktorzy poświęcili rozpoznaniu funkcjonowania miejsca szkoleń, Erywania, aby jak najlepiej przygotować ćwiczenia dla bezwzrokowego przemieszczania się. Rekonesans dotyczył: funkcjonowania środków masowego transportu, rozmieszczenia przystanków, rodzajów przejść dla pieszych, struktury, szerokości chodników dla pieszych, zachowania się kierowców na widok długiej, białej laski. Zapoznano się również z budową wszystkich stacji metra oraz korzystaniem bezwzrokowo z ruchomych schodów.

Więcej…
 
Szkolenia teoretyczne w Armenii

Od 7 do 12 listopada wybitne specjalistki :Małgorzata Pacholec i Grazyna Machura przeprowadziły w Erywaniu ponad 40 godzin wykładów oraz warsztatów tyflopsychologicznych i tyflolopedagogicznych dla grupy trzydziestupięciu słuchaczy. Celem było przygotowanie wykwalifikowanej kadry do nauczania bezpiecznego, samodzielnego i efektywnego poruszania się osób niewidomych i słabowidzących, zgodnie z ich potrzebami. Szkolenie prowadzono metodami aktywizującymi uczestników, w których prowadzące dbały konkretyzowanie oczekiwań słuchaczy, z jednoczesnym uświadamianiem złożoności całego procesu terapii osób niewidomych. Intensywne wkłady i ćwiczenia przedstawiały działania mające na celu możliwie całkowite usamodzielnienie osoby niepełnosprawnej w wykonywaniu czynności życiowych. Szeroki zakres zagadnień przedstawiano z wykorzystaniem filmów dydaktycznych, prezentacji multimedialnych i pokazów praktycznych.

Więcej…